Slim op weg in Gelderland

Landelijke digitaliseringsopgave

Serien Wiggers May 28, 2020 9355 keer bekeken 0 comments

Wegbeheerders moeten ervoor zorgen dat uiterlijk in 2023 de digitale aanlevering van 15 data items helemaal goed geregeld is. Dat is de digitaliseringsopgave.

Die digitaliseringsopgave is onderdeel van een grotere inspanning om de mobiliteit in Nederland te innoveren. Wegbeheerders hebben elkaar daarbij nodig. Vandaar dat we spreken van een krachtenbundeling. De krachtenbundeling is een initiatief van rijk, provincies, g5 en de metropoolen vervoerregio's.

In het Bestuurlijk Overleg Smart Mobility van juni 2019 zijn de basisafspraken voor de ontwikkeling van Smart Mobility vastgesteld.

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings