Basisschool Groeneweg in Buurmalsen

Als deelnemer van ‘Mijn huis staat in Gelderland’ wordt er een unieke kans geboden om je eigen woning te bouwen in een leegstaand gebouw in Gelderland. Zie jij jezelf al wonen in een van deze locaties?

Aanmelden
Vanaf 1 oktober kun je je bij de gemeente van de locatie aanmelden. Kijk voor meer informatie op de locatiepagina van de locatie die jij interessant vindt!

De voormalige basisschool aan de Groeneweg in Buurmalsen staat al een langere tijd leeg. De challenge 'Mijn huis staat in Gelderland' maakt het mogelijk daar 12 tot 15 nieuwe woningen te realiseren.

De locatie ligt aan de Groeneweg 19 in Buurmalsen. In 1955 is hier een school gebouwd. Deze staat op de grens van het dorp Buurmalsen. Inmiddels is de school niet meer in gebruik en de gemeente West Betuwe wil de locatie graag als woongebied invullen. De gemeente is eigenaar van de grond. Het leegstaande pand verdwijnt en daar is ruimte voor 12 tot 15 nieuwe betaalbare huizen. Er kunnen dan ook meerdere groepen aan de slag binnen dit project.

Gaan jullie de uitdaging aan?

Uitgangspunten
Voor de toekomstige huizen geeft de gemeente uitgangspunten mee. Deze punten zijn opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau. Zij voerde in opdracht van de gemeente een zogenaamde Ruimtelijke Verkenning uit. Zo’n verkenning analyseert de situatie, geeft meer inzicht in woningbehoefte van de kern en kijkt naar wat er mogelijk is. Ook geeft het kaders en mogelijke denkrichtingen. 

De Ruimtelijke Verkenning wordt binnenkort toegevoegd aan deze pagina en die van de gemeente West Betuwe

Maak een plan
Iedereen kan meedoen. Dat kan op twee manieren. Als individu of als groep. We verwachten van geïnteresseerden een plan. Het hoeft geen uitgewerkt bouwplan te zijn. De vorm laten we los. Denk bijvoorbeeld aan geschreven tekst, een tekening, een moodboard, een maquette of een filmpje. Wees creatief en verras ons! Het moet minimaal bestaan uit onderstaande onderdelen:

 • Een korte beschrijving van de plannen;
 • Een schets van de plattegrond;
 • Eventueel referentiebeelden van andere projecten.

Vermeld bij de plannen ook duidelijk onderstaande informatie:

 • Naam van de groep;
 • Namen en contactgegevens van de individuele deelnemers'
 • Motivatie om mee te doen;
 • Ideeën voor de plek;
 • Waarom jullie als groep op deze manier samen willen wonen;
 • Wie jullie zijn als groep;
 • Hoe jullie het gaan financieren.

Criteria
Alle plannen toetsen we aan bepaalde criteria. Houd daar rekening mee in uw ideeën. Voor 15 januari worden meer details omtrent de criteria vrijgegeven. Het gaat onder andere om:

 • Het plan is positief voor de buurt en draagt bij aan de leefbaarheid.
 • Voorziet in ongeveer 12 tot 15 woningen:
  •  Betaalbare woningen van één woonlaag met een kap
 • Heeft een financiële onderbouwing.
 • Huisvesting
  • Aantal huishoudens en aantal bewoners
  • Wat is de doelgroep?
 • Ruimtelijke kwaliteit 
  • Hoe ga je om met de buitenruimte?
  • Past het plan in de omgeving?
  • Maakt het plan de buurt blij?
 • Duurzaamheid
  • Hoe ga je (eventueel innovatief) om met duurzaamheid?
 • We hebben een voorkeur voor woningzoekenden die een binding hebben met Buurmalsen of één van de omliggende dorpen.

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de challenge? Meld dan snel aan! Daarbij zijn er verschillende termijn voor individuele deelnemers en groepen. Hieronder leggen we dat uit:

Individu

Individuen moeten zich uiterlijk 15 januari aanmelden. Zo koppelen we individuen aan elkaar of aan een groep. Zij vormen een groep om samen plannen in te dienen. De uiterlijke inleverdatum van de plannen is vervolgens 15 februari 2021. Aanmelden en plannen insturen regelt u door een e-mail te sturen naar petra.murre@westbetuwe.nl. Is het plan fysiek uitgewerkt? Neem dan contact op via hetzelfde adres. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Groep

Wilt u als groep meedoen? Dien de plannen dan uiterlijk 15 februari 2021 in door een e-mail te sturen naar petra.murre@westbetuwe.nl. Is het plan fysiek uitgewerkt? Neem dan contact op via hetzelfde adres. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Planning en meer informatie
Onderstaand geven we inzicht in de planning van het project.

 • Tot 15 januari kunnen geïnteresseerde individuen zich aanmelden bij de gemeente.
 • Half januari worden individuen aan elkaar gekoppeld
 • Tussen 15 januari en 15 februari kunnen groepen plannen indienen.
 • Tussen 15 februari en 15 maart worden plannen getoetst
 • Kort na de sluitingsdatum krijgen alle groepen die een plan hebben ingediend de mogelijkheid om hun plan toe te lichten voor de selectiecommissie.
 • Vóór 1 april krijgen geselecteerd groepen bericht. Zij gaan hun plannen verder uitwerken.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Petra Murre, Team Vastgoed van de gemeente West Betuwe petra.murre@westbetuwe.nl of 0345 – 72 88 00. 

Afbeeldingen

Twitter

Op de kaart

Cookie-instellingen