Basisschool de Klepperbelt in Wezep krijgt nieuwe invulling

Als deelnemer van ‘Mijn huis staat in Gelderland’ wordt er een unieke kans geboden om je eigen woning te bouwen in een leegstaand gebouw in Gelderland. Zie jij jezelf al wonen in een van deze locaties?

Aanmelden
Vanaf 1 oktober kun je je bij de gemeente van de locatie aanmelden. Kijk voor meer informatie op de locatiepagina van de locatie die jij interessant vindt!

De Klepperbelt is een voormalige basisschool in Wezep. De locatie ligt tussen belangrijke verkeerswegen, namelijk de Stationsweg en de Keizersweg. Zowel de dorpskern van Wezep, het winkelcentrum Meidoornplein als het natuurgebied buiten Wezep bevinden zich op loopafstand.

De Klepperbelt is een voormalige basisschool aan de Keizersweg 1 in Wezep. De locatie ligt tussen belangrijke verkeerswegen, namelijk de Stationsweg en de Keizersweg. Zowel de dorpskern van Wezep, het winkelcentrum Meidoornplein als het natuurgebied buiten Wezep bevinden zich op loopafstand van deze locatie.

Wonen in een oude school centraal in Wezep
De Klepperbelt is een kenmerkend gebouw op een zichtlocatie in de kern van Wezep en omgeven door groen. Onderdeel van de locatie is een aangrenzend stuk openbaar groen. De locatie heeft nu een maatschappelijke bestemming.

De locatie is vele jaren gebruikt als basisschool, maar verliest nu zijn functie. Daardoor kan er een nieuwe invulling komen voor het bestaande gebouw. De buitengevel van het gebouw is architectonisch bepalend  en heeft daarom een mooie uitstraling naar de omgeving. Het schoolgebouw op deze locatie heeft voor het stedenbouwkundig beeld een positieve bijdrage naar zijn omgeving. Dat komt door de ruimtebeslag, het volume van het gebouw en de architectonische uitstraling. Voor het gebruik als (zorg)woningen is een grondige interne verbouwing nodig.

Belangrijke uitgangspunten
Het woonmilieu, de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inpassing zijn belangrijke uitgangspunten bij de plannen. De toekomstige stedenbouwkundige structuur moet passen bij de bestaande ruimtelijke kenmerken; zoals verkaveling, karakter bestaande bebouwing en aanwezige beplantingen.

Het huidige gebouw moet zoveel mogelijk in stand blijven. Het groen moet behouden of versterkt worden. Bij de verbouw van het gebouw is optimale energie- en waterbesparing van belang. De plannen moeten een positieve bijdrage leveren aan het behouden van voorzieningen in Wezep die bijdragen aan de leefbaarheid.

Er is al een initiatiefgroep met plannen voor de Klepperbelt en daarom is er voor de Klepperbelt geen kijkdag gepland.

Afbeeldingen

Twitter

Op de kaart

Cookie-instellingen