Kijk op Scherpenzeel

Barneveld en Scherpenzeel worden één gemeente

projectgroep Kijk op Scherpenzeel 12-01-2021 332 keer bekeken 4 reacties

Dat stelt het College van Gedeputeerde Staten voor in haar besluit van 12 januari.

Eén sterke gemeente kan er voor zorgen dat ook over pakweg 10 jaar de voorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening een goede kwaliteit hebben. In de nieuw te vormen gemeente moet de zeggenschap van de inwoners van de kernen zo groot mogelijk zijn. Dit heeft het college van GG op 12 januari bij brief laten weten aan Provinciale Staten en beide gemeenten. In een brief aan Provinciale Staten licht het college haar besluit toe. De brief heeft ook een aantal bijlagen, waaronder de resultaten van het participatietraject. De stukken zijn te vinden via deze link.

4  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Ruud Klomp 16-02-21 om 16:29

Ik ben mij aan het inlezen over het onderwerp "fusie Scherpenzeel - Barneveld. In het bijlageboek vind ik de herindelingsscan. Op blz 9 staat; Het is essentieel dat Barneveld financieel gezien "schoon door de poort" gaat. Wat wordt hier precies mee bedoelt? Bijvoorbeeld een sluitende begroting en daarbij een begrotingsdicipline die hoort bij een bestuurskrachtige Gemeente?

 

projectgroep Kijk op Scherpenzeel 03-03-21 om 9:27

“Schoon door de poort” betekent in dit geval dat de recent bekend geworden begrotingstekorten zijn opgelost met structurele maatregelen, dat wil zeggen met maatregelen die ook op de langere termijn effect hebben. De exacte invulling hiervan is aan de gemeenteraad van Barneveld; in de herindelingsscan worden enkele mogelijke oplossingsrichtingen benoemd.

Jan Bouw 24-03-21 om 13:11

Het getuigt niet van respect door een peiling die parallel aan de democratische verkiezingen gehouden te zijn, weg te zetten als een oppervlakkige peiling.  De peiling kende een hoge opkomst onder de stemgerechtige inwoners van de gemeente Scherpenzeel.  Inhoudelijk is er genoeg in de media gecommuniceerd. De stemmers wisten wel degelijk waarover zij stemden.  Het stemt mij dan ook teleur en niet hoopgevend over het democratische proces in deze voor de te volgen en vooraf vanuit de Provincie gedicteerde samenvoegingsvisie  van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld.  De Scherpenzelers staan open voor samenwerking met haar buurgemeentes, ook als deze provinciegrensoverstijgend zijn.  Sterker nog het proces zoals nu gelopen heeft al een oproep doen opgaan om over te gaan naar de provincie Utrecht. Kortom het noodzakelijke draagvlak brokkelt al een maar verder af door de hautaine houding van de Provincie en diens gedelegeerde.  Een gedwongen huwelijk is nimmer een goede basis voor een gezonde relatie.  Laat het het zijn natuurlijk verloop gaan en wie weet springt de vonk over. 

projectgroep Kijk op Scherpenzeel 29-03-21 om 18:46

De peiling in Scherpenzeel op 17 maart jl. is door de gemeenteraad van Scherpenzeel uitgeschreven op voorstel van de burgemeester, en heeft alleen betrekking op Scherpenzeel. Deze peiling zal door de gemeenteraad worden betrokken bij hun zienswijze over het herindelingsontwerp, en in dat kader door GS worden betrokken in de verdere procedure. 

De provincie laat door Kieskompas onderzoek uitvoeren onder inwoners, ondernemers en organisaties van Scherpenzeel én de dorpen in de gemeente Barneveld. Daarin peilt Kieskompas de mening over onderwerpen uit het herindelingsvoorstel die voor bewoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over het dorpenbeleid en de voorzieningen. Ook vraagt de provincie in hoeverre deelnemers kunnen instemmen met het door GS voorgestelde herindelingsontwerp. Ook de resultaten van het Kieskompas onderzoek worden betrokken in de verdere procedure. 

Het geheel aan peilingen wordt samen met het herindelingsadvies voorgelegd aan Provinciale Staten ter vaststelling. Daarbij hoort ook een reactienota, waarin alle reacties uit de zienswijzeperiode, waaronder die van beide gemeenten, van een antwoord zijn voorzien. Voor zover de zienswijzen daartoe aanleiding geven, wordt het herindelingsvoorstel daarop aangepast. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.