Kijk op Scherpenzeel

Barneveld en Scherpenzeel

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland zetten door met de voorgenomen fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Het college  heeft op 25 mei ingestemd met het herindelingsadvies en dit voorgelegd in een Statenbrief met bijlagen aan Provinciale Staten (PS).

In het herindelingsadvies staan de achtergrond van het voorstel en de stappen die gezet moeten worden op weg naar de nieuwe gemeente. Ook gaat het college in op de zienswijzen die zijn ingediend op het herindelingsontwerp. GS hebben  40 zienswijzen ontvangen. Deze hebben tot aanpassingen van het voorstel geleid, maar de conclusie is voor GS helder: de voorgenomen herindeling leidt tot een krachtige gemeente die ook toekomstige uitdagingen aan kan. Daarom stellen GS aan het Gelders parlement voor in te stemmen met het herindelingsadvies.

De provincie heeft de wettelijk taak om toezicht te houden op gemeenten en – als een gemeente haar taken niet aan kan en een duurzame oplossing uitblijft – in te grijpen. Dit heeft GS in Scherpenzeel gedaan. Op 7 juli zullen Provinciale Staten een besluit nemen.

Opvallend

Opvallend is dat niet alleen de beide gemeenteraden een zienswijze hebben ingediend, maar dat ook enkele afzonderlijke fracties uit de raden dat hebben gedaan. De meerderheid van de raad van Barneveld en de gezamenlijke oppositiepartijen in Scherpenzeel hebben positief gereageerd op het herindelingsvoorstel. De meerderheid van de raad van Scherpenzeel en een oppositiefractie uit de Barneveldse raad kwamen met een negatieve reactie.

Varianten

Gedeputeerde Staten reageren in een afzonderlijke reactienota op alle zienswijzen. Daarbij staan enkele thema’s centraal: de uitwerking van de drie varianten (zelfstandigheid, strategische samenwerking, herindeling); de rol van de provincie; de identiteit; de voorzieningen en financiën; en het draagvlak.

De zienswijzen maken duidelijk dat de andere varianten niet haalbaar zijn: zelfstandigheid lost het probleem niet op en beide gemeenten geven een andere invulling aan het begrip strategische samenwerking. Alleen herindeling zorgt voor een duurzame oplossing.

Draagvlak

Ook het vraagstuk van het draagvlak kwam regelmatig voor in zienswijzen. GS hebben draagvlak altijd inhoudelijk benaderd: het gaat niet om een eenduidig voor of tegen herindeling, maar over de vraag wat inwoners belangrijk vinden en hoe die belangen het beste gediend kunnen worden. Dan gaat het niet alleen om de inwoners van Scherpenzeel, maar ook die van Barneveld.

Vervolg

De start van de nieuwe gemeente is voorzien per 1 januari 2023. Dit is gezien de wettelijke termijnen, die aan de vervolgstappen gebonden zijn, de snelst mogelijke fusiedatum. Als de Staten instemmen met het herindelingsvoorstel wordt het voorstel aangeboden aan de minister van BZK.

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"209025"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.