Kijk op Scherpenzeel

Barneveld en Scherpenzeel

Herindelingsontwerp schetst nieuwe gemeente Barneveld-Scherpenzeel

Sterke dorpen vormen samen een sterke gemeente. Dat is de essentie van het herindelingsontwerp dat het college van Gedeputeerde Staten dinsdag 26 januari heeft vastgesteld. Een brief hierover met bijbehorende stukken is gestuurd naar Provinciale Staten en beide gemeenten. In het ontwerp geeft het college een beschrijving op hoofdlijnen van de nieuw te vormen gemeente. Het ontwerp gaat onder meer in op de financiële aspecten en het dorpenbeleid: nieuwe samenwerkingsvormen waarmee de dorpen in de gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen woon- en leefomgeving. Van het herindelingsontwerp is ook een samenvatting gemaakt.

Beide gemeenten leggen het herindelingsontwerp ter inzage: inwoners en de gemeenteraden kunnen reageren bij de provincie. Daarna gaan de Gelderse Staten in debat over het herindelingsvoorstel.

Elkaar versterken en eigen identiteit behouden

De gemeenten kennen veel overeenkomsten: een relatief jonge bevolking, die actief is in allerlei verenigingen. De sociale samenhang is dan ook groot, waarbij de kerken een grote rol spelen. De kernen hebben een sterke eigen identiteit, die gekoesterd wordt.
Er ontstaat een gemeente met  voorzieningen, zoals dorpshuizen, onderwijs en sportaccommodaties, die op een hoger niveau liggen dan landelijk. Ook in financieel opzicht komt  er hiermee een stevige gemeente, die er beter voorstaat dan de beide gemeenten afzonderlijk.

Informatiebijeenkomsten en gesprekken

Om u goed te kunnen informeren over de inhoud, organiseren we een aantal openbare bijeenkomsten, vanwege coronamaatregelen kan dat helaas alleen digitaal. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, dus zowel voor de inwoners van Scherpenzeel als voor de inwoners van de dorpen in de gemeente Barneveld. 

Op 2 en 4 maart zijn er presentaties in aanwezigheid van provinciale bestuurders, in de week daarna zijn er drie groepsgesprekken. Meer informatie staat op de pagina Agenda en aanmelden.

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"209025"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen