Kijk op Scherpenzeel

Barneveld en Scherpenzeel

Herindelingsontwerp schetst nieuwe gemeente Barneveld-Scherpenzeel

Sterke dorpen vormen samen een sterke gemeente. Dat is de essentie van het herindelingsontwerp dat het college van Gedeputeerde Staten dinsdag 26 januari heeft vastgesteld. Een brief hierover met bijbehorende stukken is gestuurd naar Provinciale Staten en beide gemeenten. In het ontwerp geeft het college een beschrijving op hoofdlijnen van de nieuw te vormen gemeente. Het ontwerp gaat onder meer in op de financiële aspecten en het dorpenbeleid: nieuwe samenwerkingsvormen waarmee de dorpen in de gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen woon- en leefomgeving. Van het herindelingsontwerp is ook een samenvatting gemaakt.

Kieskompas

De provincie liet door Kieskompas onderzoek uitvoeren onder inwoners, ondernemers en organisaties van Scherpenzeel en de dorpen in de gemeente Barneveld. De resultaten van het onderzoek werden op 13 april 2021 bekend. De meest opvallende uitkomst is dat als mensen meer weten over het herindelingswerp Barneveld-Scherpenzeel, ze eerder geneigd het een goed plan te vinden. Of in ieder geval acceptabel onder voorwaarden. Aan het onderzoek hebben 925 mensen meegedaan: 525 uit Barneveld en 400 uit Scherpenzeel. Het onderzoek geeft een betrouwbaar beeld van de meningen in beide gemeenten.

De resultaten worden, samen met het herindelingsadvies, voorgelegd aan Provinciale Staten ter vaststelling. Daarbij hoort ook de reactienota waarin alle reacties uit de zienswijzeperiode van een antwoord zijn voorzien.

De peiling in Scherpenzeel op 17 maart jl. is door de gemeenteraad van Scherpenzeel uitgeschreven op voorstel van de burgemeester. Deze peiling beperkte zich tot de vraag:  ben je voor het herindelingsontwerp van GS of voor zelfstandigheid volgens B&W van gemeente Scherpenzeel, of heb je geen mening. We gaan er vanuit dat de gemeente de uitslag verwerkt in haar reactie op het herindelingsontwerp.

Het onderzoek van de provincie is in Scherpenzeel én Barneveld gehouden.

Zienswijzeprocedure

Het herindelingsontwerp lag ter inzage voor zienswijzen bij beide gemeenten. Eenieder kon een zienswijze indienen tot 6 april. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben daarvoor tijd tot eind april.

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"209025"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen