Kijk op Scherpenzeel

Barneveld en Scherpenzeel

Herindelingsontwerp schetst nieuwe gemeente Barneveld-Scherpenzeel

Sterke dorpen vormen samen een sterke gemeente. Dat is de essentie van het herindelingsontwerp dat het college van Gedeputeerde Staten dinsdag 26 januari heeft vastgesteld. Een brief hierover met bijbehorende stukken is gestuurd naar Provinciale Staten en beide gemeenten. In het ontwerp geeft het college een beschrijving op hoofdlijnen van de nieuw te vormen gemeente. Het ontwerp gaat onder meer in op de financiële aspecten en het dorpenbeleid: nieuwe samenwerkingsvormen waarmee de dorpen in de gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen woon- en leefomgeving. Van het herindelingsontwerp is ook een samenvatting gemaakt.

Kieskompas

De provincie liet door Kieskompas onderzoek uitvoeren onder inwoners, ondernemers en organisaties van Scherpenzeel en de dorpen in de gemeente Barneveld. Daarin peilde Kieskompas de mening over onderwerpen uit het herindelingsvoorstel die voor bewoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over het dorpenbeleid en de voorzieningen. Ook vroegen we in hoeverre deelnemers kunnen instemmen met het door GS voorgestelde herindelingsontwerp. Half april zijn de resultaten bekend.

De resultaten worden, samen met het herindelingsadvies, voorgelegd aan Provinciale Staten ter vaststelling. Daarbij hoort ook de reactienota waarin alle reacties uit de zienswijzeperiode van een antwoord zijn voorzien.

De peiling in Scherpenzeel op 17 maart jl. is door de gemeenteraad van Scherpenzeel uitgeschreven op voorstel van de burgemeester. Deze peiling beperkte zich tot de vraag:  ben je voor het herindelingsontwerp van GS of voor zelfstandigheid volgens B&W van gemeente Scherpenzeel, of heb je geen mening. We gaan er vanuit dat de gemeente de uitslag verwerkt in haar reactie op het herindelingsontwerp.

Het onderzoek van de provincie is in Scherpenzeel én Barneveld gehouden.

Zienswijzeprocedure

Het herindelingsontwerp ligt ter inzage voor zienswijzen bij beide gemeenten. Eenieder kon een zienswijze indienen tot 6 april. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben daarvoor tijd tot eind april.

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"209025"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen