Herinrichting Kuiperplein Ede

Sandra Verhoeven 26-06-2020
15343 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Het heringerichte Kuiperplein is in veel opzichten uniek. De oude asfaltjungle, een te naargeestige plek om een centrumbezoek te beginnen, werd een groen en gastvrij parkeer- en evenementenplein: dé ingang van Ede Centrum. Asfalt werd klinkers, grijs werd groen en blikveld werd ontmoetingsplek.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Ede

Omschrijving van de ligging van het project

Ede centrum

Periode van realisatie van het project

Het project is gerealiseerd tussen februari en juni 2020.

De belangrijkste actoren in en rond het project

Ede centrum is van alle inwoners en het Kuiperplein al helemaal. Iedere bewoner van Ede kent deze voormalige asfaltjungle langs de Telefoonweg. Vanuit het Programma Levendig Centrum pakt de gemeente Ede sinds 2017 straat voor straat en plein voor plein het centrum aan. We doen dat samen. Samen met bewoners die graag invloed hebben op de inrichting van hun directe leefomgeving. Via Bewonervereniging Ede Centrum of op eigen titel. Samen met ondernemers die hun winkel of horecagelegenheid in het centrum hebben en verenigd zijn in Stichting Binnenstadsmanagement Ede. Samen met culturele instellingen, zoals Poppodium Astrant. Met hun poppodium aan het plein en een jonge doelgroep zorgen ze voor een creatieve inbreng. Samen met de koplopers, een groep mensen die vanuit hun fysieke of visuele beperking de toegankelijkheid en inclusie onder de loep nemen. Speciale actor voor het Kuiperplein is ook Stichting Heideweek, die jaarlijks het grootste evenement van Ede op dit plein organiseert (www.heideweek.nl). Voor alle projecten in Ede centrum werken we met een op maat gemaakte participatie-aanpak. Voor het Kuiperplein werkten we met een meedenkgroep van begin tot eind van het project. Zij kregen als de meedenkgroep gedurende 10 verschillende bijeenkomsten veel ruimte om hun ideeën in te brengen. (zie verder “ontwerpproces”).

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Gemeente Ede zet sinds 2015 in op een levendig stadshart met een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. We willen dat de Edenaar trots is op zijn centrum en er graag verblijft. Sinds 2017 zijn structurele middelen aanwezig voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Na de herinrichting van het Marktplein en de Grotestraat, was het Kuiperplein dit voorjaar aan de beurt. Dit goedbezochte parkeer- en evenemententerrein aan de westrand van ons centrum is voor velen het eerste dat ze zien als ze het centrum bezoeken. Edenaren herinneren het Kuiperplein als één grote plak versleten asfalt met armetierige boompjes: saai en functioneel, met ongedefinieerde bebouwingswanden. De gemeente greep het herinrichtingsproject van het Kuiperplein aan om de blik op uiteenlopende actuele vraagstukken te verbreden. Hoe ziet de parkeervraag er in de toekomst uit? Hoe kunnen we bijdragen aan biodiversiteit en klimaatverandering? Hoe zorgen we ervoor dat alle weggebruikers profijt hebben van de nieuwe indeling? Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers hun fietsen niet meenemen het centrum in? En hoe geven we duurzame mobiliteit en circulariteit een plek op het plein? En hoe kunnen we bijdragen aan het verbeteren van het microklimaat (resp. hittestress voor omwonenden - veelal ouderen - te beperken)?

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Van parkeervlakte van ruim 8000m2 naar groen en gastvrij plein in samenhang en verbinding met omliggende gebouwen. De hoofdpunten uit het plan zijn: • Het asfalt heeft plaats gemaakt voor klinkerverharding. We maken op het plein gebruik van duurzaam betonsteen (BRL K11002): primaire grondstoffen zijn vervangen door secundaire materialen. We dragen bij aan circulariteit en een lagere CO-2 uitstoot in de keten. Tevens is in de kleurstelling van het parkeerterrein gekozen voor lichte kleuren t.b.v. reflectie en vermindering van hittestress. • Er is een stevige groenstructuur van ruim 1000m2 aangeplant met 21 bomen en vaste planten met een grote variatie die het hele jaar rond zorgen voor kleuren, bloemen en vruchten. We stimuleren biodiversiteit: van een monocultuur naar een gevarieerd palet. De ziektegevoeligheid neemt af en ze trekken inheemse faunasoorten aan. • Rondom het plein is een nieuwe voetgangerszone aangebracht van gebakken materiaal dat is afgekoppeld op de groenstructuur. De inrit van het plein is verlegd. Het scheiden van bevoorradingsverkeer van parkerende bezoekers draagt bij aan de verkeersveiligheid. • Er zijn 230 parkeerplaatsen. Elektrische voertuigen vinden parkeerruimte op het eerste laadplein van Ede met 12 laadplaatsen. Er zijn speciale parkeerplaatsen voor jonge gezinnen. • Er is een nieuwe fietsenstalling met ruimte voor 120 fietsen. • De aanwezige camera’s, lichtmasten en betaalautomaten zijn hergebruikt. • De inrichting is afgestemd op de evenementenfunctie van het plein, waar jaarlijks de grootschalige feesten van de Heideweek plaatsvinden. • Vermindering hittestress in het centrum door minder verhard oppervlak en schaduwplekken van de nieuwe bomen (hittestress). En klinkers zijn beter waterdoorlatend dan asfalt bij hevige buien. • De investeringen van de gemeente in het pleinwerken als stimulans tot ontwikkeling van bouwplannen voor omliggende panden door particuliere eigenaren.

Plan- en ontwerpproces

Het Kuiperplein is een van de projecten die in de lange termijn visie Levendig Centrum 2030 is beschreven. De visie is uitgewerkt in een omvattend Beeldkwaliteitsplan dat de ontwerpkaders meegeeft voor alle openbare ruimte projecten in Ede Centrum. Het doel is om een eenduidig, hoogwaardig en groen beeld in het centrum te creëren. Daarbij is participatie voor elk deelproject een belangrijk pijler. Voor ieder project vullen we dit specifiek en expliciet in. Bij het Kuiperplein is gekozen om vanaf het begin mensen te laten meedenken. Door contact te leggen met bewoners en ondernemers rond het plein is een meedenkgroep samengesteld. De creativiteit en betrokkenheid werd aangespoord door deze groep samen met een ontwerpbureau te laten komen tot een schetsontwerp. De Edenaren bereikten we bijvoorbeeld met een presentatie van het ontwerp in een eigen marktkraam op de markt. De drie ruimteclaims: parkeren/verkeer, groen en evenementen; vormden de kapstok voor het ontwerpproces. Dit was een flinke uitdaging, omdat voornamelijk de functie als evenemententerrein veeleisend was qua obstakelvrije ruimte, veiligheid en crowd control. Naar onze mening en die van de gebruikers is het desondanks goed gelukt om het plein een veel groener en levendiger karakter te geven. De meedenkgroep is iedere stap in het proces meegenomen: van structuurschets tot plantsoort. Deelnemers zijn uiteindelijk erg tevreden over het proces en het resultaat. Ze zien terug wat ze zelf hebben ingebracht.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het fundament is gelegd en in de toekomst hopen we dat de vastgoedeigenaren in actie komen zodat nieuwe bebouwingswanden de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verder versterken. In de komende jaren willen we vanuit de gemeente zelf de verbinding met de te herinrichten straten Telefoonweg (die van 50 naar 30 km/uur wordt getransformeerd) en Brouwerstraat (verbinding naar kernwinkelgebied) verder vormgeven en uitvoeren in dezelfde stijl. Mochten we deze prijsvraag winnen, dan willen we het budget inzetten om bloembollen te planten in de plantvakken en enkele bankjes aan te schaffen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Professioneel: projectmanagement vanuit Gemeente Ede

Het heringerichte Kuiperplein is in veel opzichten uniek. De oude asfaltjungle, een te naargeestige plek om een centrumbezoek te beginnen, werd een groen en gastvrij parkeer- en evenementenplein: dé ingang van Ede Centrum. Asfalt werd klinkers, grijs werd groen, blikveld werd ontmoetingsplek en “wat kom je doen” werd… “hartelijk welkom”.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen