Ettegerpark Zutphen

Peter Kelder 24-06-2020
16600 keer bekeken 1 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Het Ettegerpark in Zutphen is het eerste inclusieve park van de gemeente Zutphen en kent het 1e openbare skateparcours voor rolstoelers van Europa. Het park is door en met de gebruikers ontwikkeld. Het park kent een veelheid aan functies op een relatief klein oppervlak. Ook is natuur(beleving) toegevoegd, waardoor een uniek park is ontstaan.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Zutphen

Omschrijving van de ligging van het project

Noorderhaven, noordkant van historische centrum Zutphen

Periode van realisatie van het project

2019-2020

De belangrijkste actoren in en rond het project

Stichting Spoenk, Bomenstichting, Wijkteam Noorderhaven, team Archeologie gemeente Zutphen, Grip Freerunning en Eligant Lyceum Zutphen

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

De gemeente Zutphen streeft naar een inclusieve samenleving. Binnen de nieuwbouwwijk Noorderhaven deed zich de kans voor om hier invulling aan te geven bij het ontwerp van het Ettegerpark. De gemeente had de ambitie om landschappelijke kwaliteit, beleving en inclusiviteit hier te combineren. Het park moest qua vormgeving aansluiten bij de ambitieuze Noorderhaven, met haar hoge niveau van ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast heeft het park een hoge gebruikswaarde, dit betekent dat voor zoveel mogelijk doelgroepen, van kleine kinderen, via pubers tot volwassenen, gebruiks- en belevingswaarden zijn toegevoegd aan het park. Dat is gebeurd in afstemming met de doelgroepen zelf: de buurt, middelbare school Eligant College, Grip Freerunning én de mensen van Stichting Spoenk hebben meegedacht over (delen van) het park. Dat geldt zowel voor de fysieke inrichting van het park als de belevingswaarde: in het park zijn bomen, struiken en groen geplant/gezaaid met waarde. Natuurwaarde (voor insecten) of belevingswaarde (geur, geluid, vruchten). Dat heeft geleid tot een enorme energie en saamhorigheid tussen de verschillende groepen.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Het park is een samenspeelplek geworden met hoge ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Samenspelen tussen kinderen van verschillende leeftijden, ruimtes om te ontmoeten en te verblijven, samenspelen voor en met kinderen met een beperking en een visitekaartje voor de Noorderhaven en de buurt. In het park zijn een aantal historische elementen uit de wijk verwerkt, deels als speelobject en deels als folly. Zo is de iets verderop gevonden historische stadsaeck hier op diepte herbegraven en is er een speelbaar kunstwerk als referentie gemaakt. Ook zijn delen van de oude vestingwerken herplaatst als speelobject en als onderdeel van de freerunplek, die volledig bestaat uit hergebruikte of natuurlijke materialen. Op deze manier wordt historie beleefbaar en speelbaar. Door het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke materialen wordt de biodiversiteit versterkt en wordt natuur ook beleefbaar en speelbaar. Dat wordt versterkt door het plaatsen van bijzonder groen: bomen en struiken die uitbundig bloeien, geuren, vruchten dragen of een bijzondere vorm hebben. Het park vormt zo een rustpunt in de bruisende wijk Noorderhaven en over een paar jaar is het park een oase van bloemen, insecten en vogels. Tenslotte is er ook gedacht aan klimaatadaptatie. Het terrein is zo groen mogelijk ingericht en door het plaatsen van bomen die uiteindelijk groot en breed worden, ontstaat een verkoelingsplek in de wijk.

Plan- en ontwerpproces

Er lag een basisontwerp voor een park, dat vooral uitging van ruimtelijke kwaliteit. Om de ruimtelijke kwaliteit te combineren met beleving, inclusiviteit en natuurervaring, is ervoor gekozen om een traject op te starten met een speeltuindeskundige (speelnatuur.nl, Suzanne van Ginniken) en een landschapsbureau (Lodewijk Baljon, landschapsarchitecten). Vanaf het eerste moment is gekozen voor participatie: een middag met speeldeskundigen (lees: buurtkinderen en kinderen met een beperking) die maquettes hebben gemaakt van hun ideale speeltuin. Ouders en buurtbewoners die collages hebben gemaakt met hun ideale park. De middelbare school (Eligant college) dat een van haar klassen een opdracht heeft laten uitvoeren voor een plek voor henzelf en Grip Freerunning die mee hebben gedacht over het ontwerp voor de freerunplek. Vervolgens is dit verder uitgewerkt en tijdens een inloopavond besproken met buurt en betrokkenen. Op basis van de terugkoppeling tijdens deze inloopmiddag is het ontwerp verder aangepast en naar uitvoering gebracht. Doordat er innovatieve elementen in zitten (skatehelling ook voor rolstoelers) is tijdens de realisatie een testmiddag georganiseerd, waar rolstoelers, buurtkinderen en een professionele rolstoelBMX-er het parcours hebben getest. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het park.

Ambities en opgaven voor de toekomst

De Noorderhaven bestaat straks uit meer dan 1000 woningen. Op dit moment is er slechts 1 openbare samenspeelplek gerealiseerd. De gemeente heeft de ambitie om ook aan de IJsselzijde een openbare samenspeelplek te realiseren waar, naast voorzieningen voor jongeren, nadrukkelijk aandacht is voor ouderen en beweging. Dit project moet in 2021 opgestart gaan worden.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

professioneel

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Anoniem 02-07-20 om 17:49

Dit park is een feest! Meedoen is niet alleen uitgenodigd worden op het feestje, meedoen is het ‘vormgeven van het feestje, kunnen dansen op het feestje en vooral herinneringen creëren aan het feestje’ en dat kan hier, het park is een feestje door en voor iedereen en dat alles krijgt letterlijk een plek in dit park 💚 zo is de cirkel rond en meer niet te stoppen;) 

Cookie-instellingen