Behoud voormalige veerpont Hendrikus

Inge Joustra 22-06-2020
15984 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

“We wandelen de kade op voor een trip op onze Waal. Het voormalige pontje Hendrikus ligt als een wijze man te wachten. Als iedereen aan boord is, kiest Hendrikus het ruime sop. Met een tikje van de stroming op de spiegel, liggen we opeens op die machtige rivier”.

Keuzemenu ambities

Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Tiel (thuishaven Hendrikus), West Maas en Waal, Neder-Betuwe, West Betuwe

Omschrijving van de ligging van het project

Als stad aan de Waal is Tiel de uitvalsbasis met prachtige nieuwe kansen voor de wijde omgeving.

Periode van realisatie van het project

september 2017 – december 2018 Oprichten Stichting en intentie overeenstemming eigendomsoverdracht

De belangrijkste actoren in en rond het project

gepassioneerde mensen en de Gemeente Tiel

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

In september 2017 is gestart met het uitwerken van ideeën met als doel het behouden van de voormalige veerpont Hendrikus voor Tiel en omgeving. Door het opbouwen van een netwerk van mensen en organisaties is na intensief contact met de eigenaar een prachtig doel gerealiseerd en wel dat deze bereid is gevonden om de Hendrikus “om niet” over te dragen aan de in juli 2018 opgerichte Stichting tot behoud Hendrikus.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Motivatie en passie voor de prachtige leefomgeving waarin we wonen en meer mensen te laten meegenieten door samen met anderen het vernieuwen van dagrecreatievoorzieningen op en langs de rivieren te versterken en creativiteit te bevorderen.

Plan- en ontwerpproces

Eind 2015 is de Hendrikus als veerpont tussen Tiel en Wamel vervangen door de nieuwe veerpont Pomona en nu werd de Hendrikus alleen nog maar ingezet als reserve veerpont, extra veerpont bij Appelpop voor het overvaren van festivalgangers tussen Tiel en Wamel en bij Tiel Maritiem tijdens de Pinksterdagen .Derhalve had de Gemeente Tiel de intentie om de Hendrikus te verkopen nu deze niet meer voor dagelijks gebruik werd ingezet. Met de toenemende trend om juist in deze regio het toerisme en recreatie te versterken, het oude te koesteren, zuinig te zijn op ons ons prachtige Rivierenlandschap en haar historie, is het van belang om door samen te werken deze regio meer voor het voetlicht te plaatsen. Velen vonden het mogelijk verdwijnen van de Hendrikus dan ook wel heel erg jammer. De gedachten voor behoud was geboren en zo ontstond 19 juli 2018 de Stichting tot behoud HENDRIKUS. In de periode daarna is door het leggen van contacten met inwoners, diverse gemeenten en ondernemers een netwerk opgebouwd en zijn de plannen voor het ombouwen van de voormalige veerpont Hendrikus uitgewerkt en besproken met de eigenaar. In december 2018 heeft dit geresulteerd in een definitieve toezegging om het schip “om niet” over te dragen aan de Stichting tot behoud Hendrikus.

Ambities en opgaven voor de toekomst

De (voormalige) veerpont Hendrikus voor de Regio Rivierenland om te bouwen tot dagpassagiersschip. Om juist vanuit vanaf de al eeuwenoude Waal te genieten van de rivieren en van ons mooie Rivierenlandschap en daarmee de aantrekkingskracht van het Rivierenlandschap te vergroten. En daarbij samen te werken met vele organisaties zoals bijvoorbeeld fruittelers, overnachting accommodaties, overheden, theetuinen, fruitstalletjes, natuurbeheerders, restaurants nabij de rivieren en inwoners die zich bezighouden met het vergroten van de aantrekkelijkheid van het Rivierenlandschap en kennis te delen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Een verbondenheid en promoten van de prachtige regio waarin wij wonen en werken en kansen willen benutten om door samenwerking bij te dragen aan een fijne leefomgeving en goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Zo zou het volgend jaar al kunnen zijn…....

De zon schijnt. We wandelen gearmd de nieuw kade van Tiel op. Familie-reünie op “onze Waal”.  Voor ons huppelt een bont gezelschap aan kleinkinderen. Het voormalige pontje Hendrikus ligt als een wijze man te wachten. Onze kleindochter Eefje rent als eerste de plankier op.  Ik had het er niet zo op, maar Hendrikus oogt solide. Eefje krijgt als eerste een zwemvestje aan. Heel goed, je weet maar nooit met zo’n spring in ‘t veld. Nadat de rest van de familie aan boord is, kiest Hendrikus het ruime sop. Met een tikje van de stroming op de spiegel, liggen we opeens op die machtige rivier. Een groot containerschip komt ons tegemoet. De schipper vertelt Waal-weetjes. Zo schuiven er elke dag 600 van die decorstukken door Rivierenland. Puur Waaltheater. We krijgen de echte kermiskoek geserveerd. Lieve dijkdorpjes groeten ons. Konikspaarden drinken aan de oever. Bij Heesselt leggen we aan bij de theetuin. De kinderen rollen van de dijk.  Lokale hapjes komen langs. Een gevonden salamander laat ons allemaal weer even kind zijn. Ik ga aan de Krenkelaar.  Na een proeverij van de KaasKoe zoeken wij de Hendrikus weer op. Alle zintuigen genieten Rivierenland. De zon kust de Waal. Eefje komt naast me staan. “Mooi hè oma”, zegt ze zacht. In mijn hoofd komt Marsman binnen “Denkend aan Holland , zie ik brede rivieren...……..

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen