De Fruitmotor zet jouw wereld in beweging

Mara Francken 19-06-2020
16475 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

De Fruitmotor is een ketencoöperatie die het doel heeft om samen met anderen de omgeving mooier te maken en te werken aan een bloeiende Betuwe met een rijkdom aan natuur en landschap en waardering voor voedsel. De integrale aanpak en brede blik op het gebied zijn uniek en resultaten zichtbaar.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Het secretariaat ligt in Lienden, ons kantoor in Geldermalsen. Onze ruimtelijke activiteiten strekken zich uit door de Betuwe, met telers in Meteren, Ressen, Kerk-Avezaath en Kesteren, maar ook het Betuws Wijndomein in Erichem als verwerker. Daarnaast werken we met 24 telers en boeren uit de fruitteelt, akkerbouw, melkveehouderij en boomteelt aan de praktische invulling van natuurinclusief boeren, dit voor een duurzame landbouw en veilige voedselproductie. Ons eigen Fruitmotor bloemenmengsel is inmiddels ook ingezaaid op meerdere andere plaatsen zoals op het terrein van zorgorganisatie Pluryn.

Omschrijving van de ligging van het project

Onze hagen en bloemranden liggen voornamelijk in het buitengebied

Periode van realisatie van het project

December 2016 tot en met heden

De belangrijkste actoren in en rond het project

Onze belangrijke actoren zijn allereerst de leden van De Fruitmotor als ketencoöperatie: onze telers, verwerker, afnemers en bedrijven en burgerleden. Belangrijke samenwerkingspartners zijn onder meer RW POA en Werkzaak Rivierenland, Rabobank West Betuwe, Agrarische Natuurvereniging Lingestreek en de Wageningen Universiteit. Met de laatste doen we onderzoek naar de ecologische en economische effecten van herstel van biodiversiteit in de boomgaard.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor is een missiegedreven sociale onderneming die tot doel heeft om het voedselsysteem (en specifiek de fruitteelt) in onze Betuwse regio circulair en toekomstbestendig te maken om daarmee bij te dragen aan een vitale regio en leefgemeenschappen. Wij werken aan verbetering van biodiversiteit in en om de boomgaarden en in groter verband tot verfraaiing van het landschap door het aanleggen van permanente bloemstroken en bijenhagen. Wij leren fruittelers, verwerkers, verkooppartners en burgers/consumenten om circulair en inclusief te denken en doen, op ecologisch, sociaal en economisch vlak en hebben daartoe de structuur van een ketencoöperatie opgericht (de eerste ketencoöperatie van Nederland). Om alle activiteiten te bekostigen, maken we coöperatief van restappels en ander fruit heerlijke ciders en sappen die we op een professionele manier landelijk verkopen tegen eerlijke prijzen. Sinds 2016 hebben we bijna 118.000 kilo fruit verwerkt, 8750 m2 aan bloemranden gerealiseerd bij onze telers en ruim 44.000 m2 bij andere boeren en bedrijven. Ook hebben we enkele kilometers biodiverse hagen aangelegd in Gelders Rivierenland. Daarnaast heeft ons zaaigoed zijn weg gevonden naar particulieren en naar andere bedrijven. Zo hebben we ontelbaar veel bijen blij gemaakt. De Fruitmotor is steeds meer een inspirerend voorbeeld voor anderen. De plaatsing als 5e in de landelijke Duurzame100 van Trouw in 2019 voelen we als belangrijke erkenning van onze activiteiten.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

De integraliteit en de dienstbaarheid van De Fruitmotor aan het landschap zijn belangrijke kenmerken. Essentiele kwaliteiten zijn de hoge kwaliteit van de bloemenranden en hagen met veel aandacht voor welke soorten zorgen voor een geschikte bloeiboog en welke passen bij de bodem van het gebied. Daarnaast de begeleiding die we bieden bij het inzaaien en het onderhouden van de bloemenranden en hagen zodat deze goed groeien en bloeien.

Plan- en ontwerpproces

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor is gestart als idee in de hoofden van Hilde Engels en Peter van Luttervelt en samen met Henri Holster opgericht. Vanaf de start was er een sterke binding met partijen in de regio en hun behoeftes. Daardoor, en tevens door de coöperatie als werkvorm, is de De Fruitmotor met recht een van onderop initiatief en organisatie te noemen. Er is gestart als flitscoöperatie daarna is deze omgezet in een echte ketencoöperatie met telerleden, een verwerker, afnemers, bedrijfs- en consumentenleden. Vanaf het begin is hierbij actief de samenwerking opgezocht met Betuwse partijen: overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers. We leren terwijl we doen, impact meten, kennisdelen, leren en bijsturen zijn daarbij belangrijke elementen in het proces.

Ambities en opgaven voor de toekomst

• We willen samen met anderen een Betuws bijenlandschap creëren met een voldoende dicht netwerk op de regiokaart van plaatsen waar bloemen bloeien en nestelplaatsen te vinden zijn nodig voor bevordering van wilde bestuivers. • We willen ons netwerk van samenwerkingspartners verder uitbreiden, onder meer via bedrijfslidmaatschappen waarmee we bedrijven uit de regio willen betrekken bij onze missie • We willen onze huidige community van zo’n 200 leden en donateurs versterken en vergroten. • We willen kennis, ervaring en inspiratie delen in een Circulair Praktijk Centrum (in ontwikkeling) waar mensen uit de regio en van buiten kunnen leren, ervaren en doen. • Een uitdaging (die we graag aangaan) is om onze omzet en afzet verder te vergroten zodat meer mensen genieten van onze producten en we met de opbrengsten nog veel meer mooie ecologische en sociale projecten kunnen realiseren.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Ik ben bestuursadviseur bij de Coöperatie en inwoner van Gelderland en zet me met veel plezier in voor De Fruitmotor omdat ik graag bij wil dragen aan een mooiere wereld en mijn eigen lokale omgeving zie als belangrijke plek om dit ook concreet te maken, te doen.

Als extra informatie zijn opgenomen:

- een link naar de website van De Fruitmotor

- een filmpje over De Fruitmotor 

- twee wensbeelden voor hoe de Betuwe eruit kan gaan zien, gemaakt door Frank van Zuilekom, landschapsarchitect te Leerdam

- een link naar onze sociale media.

Afbeeldingen

Promotiefilm De Fruitmotor

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen