Kenniscentrum Sealing Valley Aalten met stationsomgeving Aalten

Hennie Scheffer June 16, 2020
7605 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

BEELE Engineering BV uit Aalten heeft op een terrein van 4,5 hectare fase 1 van het Kenniscentrum Sealing Valley gerealiseerd. Sealing Valley is een educatief kennis- en trainingscentrum in de vorm van een campus met tevens R&D en productiefaciliteiten voor innovatieve producten op het gebied van brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Aalten

Omschrijving van de ligging van het project

Aan de rand van het centrum, bij het station Aalten op een bedrijventerrein, parallel aan het spoor.

Periode van realisatie van het project

Fase 1, bestaande uit 5 gebouwen, is gestart in 2016 en opgeleverd begin 2020. De terreininrichting is medio juli gereed.

De belangrijkste actoren in en rond het project

Het project is tot stand gekomen in krachtige samenwerking tussen de initiatiefnemer en de gemeente Aalten. De omwonenden zijn van meet af aan betrokken bij dit project.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Het project omvat een veelheid aan gebouwen met elk hun eigen faciliteiten. Fase 1 omvat 5 gebouwen 1. Ontvangstgebouw met faciliteiten voor presentaties en trainingen met ook een showroom en een experience centre. Doelgroepen zijn marktpartijen en onderwijsinstellingen 2. Trainingscentrum voor het ontwikkelen van vaardigheden voor het aanbrengen van door Beele ontwikkelde producten 3. R&D met kantoren 4. Pilotplant voor het doorontwikkelen van de producten 5. Productionplant. Bij de buiteninrichting is rekening gehouden met aanwezige elementen. Deze zijn op een groene en duurzame manier ingevoegd in het groenplan voor de buitenruimte middels het gebruik van duurzame materialen en werkwijzen. De Industriestraat is heringericht, alsmede het openbaar groen bij het stationsgebouw is opgewaardeerd.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

De campus is ontwikkeld op een oud, vervallen industrieterrein en vormt, bij binnenkomst per trein, met gebouwen gestrooid in een groene omgeving, de nieuwe entree van Aalten. Dit sluit aan op de openbare ruimte en draagt bij aan een eenduidige uitstraling van de omgeving

Plan- en ontwerpproces

Beele Engineering was op de drie bestaande locaties op het industrieterrein in Aalten uit haar jasje gegroeid. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor uitbreiding van het bedrijf als onderdeel van de campus was de inzet van en de samenwerking met de gemeente Aalten van groot belang. In samenwerking met de gemeente Aalten is het gehele terrein ontworpen en vorm gegeven door architect John Velthuis te Oldenzaal. De directe omgeving (Industriestraat/Eerste Broekdijk) is daarbij van meet af aan betrokken. Daardoor kan dit deel van het industrieterrein een voorloper zijn voor verdere ontwikkelingen en vergroening van andere industriegebieden/bedrijfsterreinen in Aalten. Ook wordt onderzocht in hoeverre overige partijen in de markt betrokken kunnen worden bij het concept van het kenniscentrum

Ambities en opgaven voor de toekomst

Beele Sealing Valley kan het Europese kenniscentrum worden op het gebied van brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten De campus is tevens een initiatief met het oog op de toekomst. De gebouwen hebben een geringe ecologische voetafdruk met een BREEAM-certificering klasse Excellent Het terrein, geheel uitgewerkt volgens de principes van NL Greenlabel, zal na realisatie worden voorzien van het NL Greenlabel "Gebiedslabel". Door gebruik te maken van onder andere duurzame materialen, inheemse beplanting, fauna-voorzieningen en opvang van regenwater voldoet het gebied aan alle criteria van dit label. De meerwaarde van het buitenterrein zal niet alleen liggen in bovengenoemde, maar zal ook blijken uit de manier hoe deze wordt beleefd door bezoekers, personeel van Sealing Valley, omwonenden en personeel van bedrijven in de omgeving. In een groene omgeving verblijft men graag, voelt men zich prettig. Middels een lunch-walk door het groene terrein kan men zich weer opladen en/of even tot rust komen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Ik ben vanuit de gemeente Aalten projectcoördinator voor deze ontwikkeling en heb er mede voor gezorgd dat de verschillende lijnen bij elkaar zijn gekomen.

Bijzonderheden

Het gehele centrum groeit in drie fasen uit tot een complex van gebouwen in een open groene setting, passend in de omgeving. De groene omgeving is vrij toegankelijk voor publiek. Middels een duurzame aanpak van planvorming , realisatie tot beheer is hierbij rekening gehouden met omgeving, mens, flora en fauna volgens de NL-Greenlabel werkwijze. Voor gemeente Aalten biedt het project een unieke kans om een verouderd bedrijventerrein van ca. 5 ha te herstructureren. Op het terrein waren een voormalige kalverslachterij en houtproductiebedrijf gevestigd. Met name de opstallen van de kalverslachterij stonden al geruime tijd (jaren) leeg en boden op deze zichtlocatie nabij het centrum, aan het spoor en nabij woonbebouwing, een desolate indruk. Door onze gezamenlijke inspanningen konden de gronden van beide eigenaren worden verworven en na sloop/bouwrijp making worden overgedragen ten behoeve van de ontwikkeling van de Beele Campus. Hiermee is dit bedrijf met haar huidige en toekomstige werkgelegenheid behouden voor de gemeente Aalten, sprake van duurzaam ruimtegebruik (gemeente Aalten zet in op herstructurering/revitalisering bestaande terreinen vóór nieuwuitgifte) en verhoging van het woongenot in de aanpalende woonwijk. Door financiële bijdragen van provincie Gelderland, gemeente Aalten en de investering van Beele Engineering, werd het mogelijk dit grote terrein ineens te herstructureren. Een fasegewijze herstructurering en heruitgifte van de gronden zou financieel niet mogelijk zijn geweest en zou een proces van tientallen jaren zijn geworden, met verdere verpaupering op de loer. De ontwikkeling heeft ook een belangrijke spin-off voor de samenleving en nabije omgeving; de ligging van de Beele Campus tegenover het station en scholengemeenschap Schaersvoorde biedt mogelijkheden voor het aantrekken van hoogopgeleiden, betrokkenheid van het bedrijf bij het middelbaar (techniek)onderwijs in gemeente en regio, en de aantrekkingskracht van Aalten en de Achterhoek in zijn algemeenheid. Kortom het is een innovatief en aansprekend project van allure!

Images

Added files

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings