De Malderburchtstraat

Geert Hendriks 12-06-2020
17822 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Door eenvoudig en slim te denken, verspilling te voorkomen, in vroeg stadium de samenwerking zoeken en kansen te zien voor innovatie hebben we samen de duurzaamste straat in Nijmegen gerealiseerd. Door de opgedane kennis te borgen in de processen gaat Nijmegen op deze manier alle reconstructies zo duurzaam mogelijk aan pakken. Wat heeft het opgeleverd? We hebben met dit project onze duurzame doelen overtroffen. Met 90 % hergebruik, 54 % circulair, 48 % minder CO2 uitstoot. We hebben de straat n

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Nijmegen

Omschrijving van de ligging van het project

De Malderburchtstraat is een ontsluitingsweg van de wijk Hatert en grenst aan de gemeente Heumen

Periode van realisatie van het project

van oktober tot en met december 2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

De werkgroep van aanwonenden. Meedenken over ontwerp en selectie aannemer; Kandinsky college, middelbare school gevestigd aan de straat. Meedenken over ontwerp en leerlingen hebben met studieprojecten geparticipeerd; RHDHV ondersteuning met het Ambitieweb; KplusV ondersteuning met de nieuwe manier van aanbesteden Rapid Circulair Contracting (RCC); Combinatie Van Gelder infra en TAUW meedenken over ontwerp en duurzame oplossingen en realiseren van het project; Ecochain ontwerper van de MCI (material circulair indicator) een tool om circulariteit te meten; Wooncorporatie Talis.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Nijmegen is medeondertekenaar van de Green Deal GWW 2.0. Voor dit project is deze deal onze leidraad geweest om 1e een project zo duurzaam mogelijk uit te voeren en 2e om de opgedane kennis en ervaring direct in te zetten op volgende projecten. We hebben in dit project het ambitieweb voor het eerst gebruikt, de informatie hiervoor is opgehaald bij in- en externe stakeholders. Dit web gaf een uitstekend over all beeld van de gezamenlijke ambities. De volgende stap was de aanbesteding via RCC. Hiermee hebben we de aannemer geselecteerd na een uiterst duurzame uitvraag zonder ontwerp en/of programma van eisen noch bestek. Kortom we zijn in een zo vroeg mogelijk stadium in samenwerking aan de slag gegaan met het ontwerp. Door een hoge mate van hergebruik (90%) en het gebruik van circulaire grondstoffen was het resultaat dat in dit project 54% circulariteit heeft opgeleverd. Door hergebruik maar ook door slimme logistieke oplossingen en duurzame transportmiddelen en machines is een reductie van de CO2-uitstoot bereikt van 48%. Verder heeft dit project bijgedragen aan klimaatadaptatie door het bevorderen van infiltratie hemelwater en kiezen van betere groeiplekken voor bomen en struiken. Door een hoge mate van participatie door de inzet van de werkgroep maar ook de waardekijksessies van Van Gelder is een hoge graad van sociale duurzaamheid bereikt. Door het beperkt gebied hebben we dit niet kunnen waarderen in cijfers. Kenmerkend voor de manier hoe dit project is aangepakt is de prettige samenwerking tussen partijen.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

De leefomgeving, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, ruimtegebruik.

Plan- en ontwerpproces

Opstellen ambitieweb. Nieuwe vorm van aanbesteding RCC. Hoge mate van participatie. Goed gestructureerde samenwerking tussen partijen. De gezamenlijke ambitie van betrokkenen dit project te laten slagen als meest duurzame project.

Ambities en opgaven voor de toekomst

De opgedane kennis en ervaring direct inzetten voor volgende projecten. Nijmegen hanteert deze methode bij 3 volgende projecten met als doel dat de kennis en ervaring door learning by doing overgebracht wordt. Door het sneeuwbaleffect raken betrokkenen (projectleiders, adviseurs etc.) bekend met de materie en leren die toe te passen op volgende projecten. De ervaring tot nu toe is dat betrokkenen hier erg enthousiast over zijn.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Als strategisch adviseur duurzaamheid heb ik alleen de rol van aanjager vervuld. Het bijeen roepen van een klein slim en enthousiast groepje (KSG) met de projectleider, adviseur duurzaamheid en inkoper is bijzonder succesvol gebleken om te komen tot een goed proces voor dit project. "Duurzaamheid begint met eenvoudig denken en verspilling voorkomen. De rest bereiken we door samenwerking en innovatie."

Bijzonderheden

Aannemers hebben veel kennis van kwalitatieve en duurzame oplossingen voor diverse projecten. Door hen in een vroeg stadium te betrekken en de vraag stellen: wat zou jij doen? Maakt hen enthousiast en trots om hun kennis te delen. Twee weten meer dan een. Als opdrachtgever zijn we hier erg mee geholpen. Ten slotte heeft dit project aangetoond dat duurzaamheid zeker niet duurder hoeft te zijn en dat vroegtijdige samenwerking verbluffende resultaten kan hebben. Waarbij aangetekend dat elk project door aard en omvang zijn eigen kansen heeft.

Het project duurzame reconstructie van de Malderburchtstraat in Nijmegen was enorm succesvol. De resultaten laten dat ook zien, 48% reductie op emissie van CO2 en 54% circulair (percentages afgetzet t.o.v. 1990). Buitengewoon veel 90% hergebruik van materialen (o.a. fundering en straatklinkers). Door vroegtijdige samenwerking met de aannemer maar ook door slimme ideeen van andere stakeholders is dit succes gerealiseerd. Mede door een eenvoudige maar slimme benadering van deze uitdaging was dit project niet duurden dan de conventionele methode, sterker nog met het beschikbare budget zijn we in staat geweest nog duurzamer te kunnen opereren. 

Nijmegen borgd de opgedane kennis en ervaring in volgende projecten. In 2020 zijn 3 projecten gestart met deze methode. Middels "learning by doing" doet men de kennis en ervaring op.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen