Fluvia Tiel

Schets vogelvlucht Fluvia Tiel
Jan-Willem Heijsteeg 12-06-2020
17958 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Ons landschap is gevormd door water. Een fluviatiel proces. we kunnen niet zonder water om te wonen, werken, bewegen en recreëren. Het is ook van groeiend belang om extremen in het weer op te vangen. Dit komt samen in het project Fluvia in Tiel met de klimaatdijk, parkaanleg en woningbouw.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Tiel

Omschrijving van de ligging van het project

Aan de oostzijde van Tiel, tussen Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en centrum.

Periode van realisatie van het project

2012 - 2022

De belangrijkste actoren in en rond het project

Gemeente Tiel, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, omwonenden en bij de voorbereiding en uitvoering: stedenbouwkundig bureau Imoss en ontwikkelcombinatie De Groene Weerd.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Het project Fluvia gaat over dijkversterking, verminderen van kwelwateroverlast, prachtige uitzichten op de Waal, wonen, geulen met strandjes, struinen langs de rivier en unieke natuur. Het project heeft de volgende doelstellingen: - Dijkveiligheid: realiseren van een super robuuste klimaatdijk met dijkveiligheid in de toekomst. - Kwelvermindering: verminderen van kwelwateroverlast in Tiel-Oost. - Bodemsanering: saneren voormalige stortplaats aan de Echteldsedijk. - Natuurontwikkeling: realiseren van 32 hectare nieuwe natuur. - Recreatieve ontsluiting: aantrekkelijk recreatief ontsluiten van de Kleine Willemspolder. - Stedelijke ontwikkeling: duurzame woningbouw in binnendijks gebied met natuur als drager.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Het project Fluvia verbindt de elementen: woningbouw, klimaatadaptie, dijkversterking, vergroten biodiversiteit en recreatie. Vanuit verschillende disciplines is daarom samengewerkt. Essentiele en unieke kwaliteiten: Natuur, water en dijkenlandschap dragen (letterlijk) woningbouwplan. De woningen zijn gelegen op verschillende niveau’s, oplopend richting de dijk. In het hart van het plan ligt een groen lint dat als het ware als kreek fungeert in hevige buien en waarin het regenwater zichtbaar afstroomt richting de randen. Rondom het plan zijn twee grote wadi’s gesitueerd, die het plan letterlijk inbedden in het landschappelijke karakter van de Echtelsedijk en de Vijverberg. De wadi’s vangen het regenwater op van de straten, maar ook het kwelwater vanuit de Waal. Het woningbouwplan is bio-inclusief ontworpen. In het ontwerp is bewust rekening gehouden met groen, water, schuilplaatsen en afwisselende bloeiperiodes om de soortenrijkdom te versterken. Hiermee sluit de wijk aan op een veel groter en robuuster groen netwerk langs de Waal. Nieuw park Vijverberg: eerst een stortplaats, nu een speelparadijs en natuurpark. Het park maakt natuurbeleving mogelijk, levert een bijdrage aan klimaat- en hittebestendigheid van Tiel en realiseert tegelijkertijd een robuuste speelnatuur voor kinderen. Naast diverse speelaanleidingen is er een Insectenweide, Wilgenbos, fruitboomgaard en een smulbos.

Ambities en opgaven voor de toekomst

- realisatie laatste fase woningenbouw - realisatie groen en blauw in woningbouw (woonrijp maken)

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Zelf ben ik eind 2019 in Tiel begonnen als beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening. Ik zie Tiel als een bescheiden gemeente, waar stiekem hele mooie dingen gebeuren waar Tiel, de regio Rivierenland en de provincie trots op kunnen zijn. Mijn collega projectleider Jan Strijker heeft dit project vanuit de gemeente geleid en collega projectleider Osman Sancak heeft de laatste fase afgerond.

Fluvia Tiel

Een bijzondere herontwikkeling in het Rivierengebied, waar water het landschap heeft gevormd. Met dit project brengen we diverse doelen samen: veiligheid (dijkversterking), klimaatadaptie, biodiversiteit, verminderen kwelwateroverlast, wonen, recreatie en natuurontwikkeling.

Afbeeldingen

Introductie Fluvia Tiel

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen