Bufferstroken 2.0

Ton Baltissen June 05, 2020
9180 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Bufferstroken 2.0 zijn stroken langs watergangen bestaande uit slimme aanplantsystemen van notenbomen en - struiken en verminderen zo emissie naar oppervlaktewater. Bufferstroken 2.0 levert een neveninkomst op voor de ondernemer en draagt bij aan CO2 vastlegging, klimaatadaptie en eiwittransitie.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Op drie Gelderse agrarische bedrijven: Brummen (melkveehouderij), Eefde (akkerbouw) en Barchem (vee bedrijf).

Omschrijving van de ligging van het project

Stroken van notenbomen kunnen overal aangeplant worden, op en naast het erf, langs watergangen, op randen van percelen

Periode van realisatie van het project

Aanplant bufferstroken 2.0 in maart 2019. Project november 2017 tot/met 31 december 2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

CropEye, Projecten LTO Noord, MTS Breukink (melkveehouder, Ab Aalderink (akkerbouwer), Rene Lubberdink (ex melkveehouder) en Waterschap Rijn & IJssel

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Bufferstroken zijn stroken grond tussen een landbouwperceel en het daarnaast gelegen oppervlaktewater. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en dragen zo bij aan de realisatie van schoon grond- en oppervlaktewater (DAW). Verder bevorderen de bufferstroken de ontwikkeling van de natuur, landschap en ecologie (biodiversiteit). De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk, zeker als het bijvoorbeeld gras is en als rijpad gebruikt kan worden. Bufferstroken helpen bij het verduurzamen van het landbouwbedrijf. Om de bufferstrook aantrekkelijker te maken voor agrariërs is bufferstrook 2.0 ontwikkeld. Het bijzondere aan deze bufferstroken is dat ze beplant worden met bomen en wel specifiek met hazel- en/of walnotenbomen. Juist bomen zorgen voor een positief effect in de bufferstroken, ze verminderen de emissie nog meer door hun ondergrondse wortelstructuur. De bomen op de bufferstroken functioneren als een filter in het realiseren van schoon water. Met andere woorden, bufferstroken 2.0 leiden tot het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit. De bomen dragen ook bij aan doelstellingen op gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ze verminderen de gevolgen van klimaatverandering en dragen bij aan het vergroten van de (bodem) biodiversiteit. Bufferstroken 2.0 zijn brede stroken langs watergangen bestaande uit slimme aanplantsystemen van notenbomen en - struiken en biomassa. Bufferstroken 2.0 levert een neveninkomst op voor de ondernemer. De maatregelen dragen verder bij aan de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig eiwit, leggen notenbomen CO2 vast (C-kringloop) en verfraaien het landschap.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Bufferstroken dragen multifunctioneel bij aan de doelstellingen van Gelderland en aan ruimtelijke kwaliteiten: Klimaatadaptie door CO2 vastlegging in boom en bodem. Klimaat mitigatie door schaduw en verkoeling Circulaire economie: alleen noten afgevoerd, al het biomassa blijft achter in de bodem Biodiversiteit: bomen stimuleren de biodiversiteit, zeker in combinatie met ondergroei Woon- en leefomgeving: verfraaiing van erf en landschap Maar ook: Economie: ook inkomen voor de ondernemer ; bijdrage aan de eiwittransitie en stimuleren duurzame landbouw.

Plan- en ontwerpproces

In een ontwerpproces zijn de bufferstroken ontwikkeld samen met een landschapsarchitect. Door het verkrijgen van ca 10 jaar oude hazelaars ontstond de mogelijkheid een haalbaarheidstest uit te voeren en gelijk “volwassen” bufferstroken 2.0 aan te leggen op drie bedrijven in Gelderland en de ontwerpen te realiseren. De eenvoud is de kracht, elke ondernemer kan ze aanleggen, er is altijd wel ergens plek voor een prachtige bufferstrook, of “mijn hazelaar laantje” zoals een ondernemer ze noemde. Per bedrijf kan er aanvullend nog bloemenmengsels of andere struiken tussen gezet worden.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Zien is geloven. Dit zou veel meer ondernemers moeten enthousiasmeren. De eenvoud is de kracht, elke ondernemer kan ze aanleggen, er is altijd wel ergens plek voor een prachtige bufferstrook, of “een hazelaar laantje” maar ook een grasland met mooie walnotenbomen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

CropEye was projectleider. Het enthousiasme van de ondernemers gaf aan dat ze niet alleen professioneel een bedrijf runnen, maar ook oog hebben voor de omgeving, het milieu en de toekomst.

Bijzonderheden

Thema: brede blik op ruimte middels een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel structuurelement in het landschap Zie de foto's, de brochure, de ontwerpen en de tekeningen

Images

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings