Herenboerderij: Gezond, lokaal eten van je eigen boerderij

Marcel Derksen 02-06-2020
19790 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Elke week verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor wie wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswaren. En dat ‘gewoon’ van je éigen boerderij, verzorgd door de éigen boer. Direct van het land naar je bord zonder tussenhandel en verpakkingen. Je neemt regie over je eigen voedsel

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Apeldoorn, Brummen, Zutphen, Dieren, Loenen

Omschrijving van de ligging van het project

Ligging aan de rand van het dorp, aan de zuidkant van Apeldoorn de Veluwe en daardoor een groot bereik op een complex met natuurmonumenten en zorgboerderij Verdandi.

Periode van realisatie van het project

De herenboerderij is gestart in Mei 2019 en wordt in 2020 verder uitgebreid en zal in de komende jaren doorgroeien met als doel een circulair landbouw systeem neer te zetten.

De belangrijkste actoren in en rond het project

Lokale bewoners van Loenen en de omliggende plaatsen op de Veluwe tot een afstand van 12 kilometer

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

In mei 2019 is de lokale gemengde “Herenboerderij” (coöperatie van gezinnen) in Loenen opgericht op het grondgebied ven de Groote Modderkolk in Loenen toen er 100 aangesloten huishoudens waren. De bestaande veehouderij, die het oude Nederlandse runderras Brandrode Runderen in stand hield is, 'omgebouwd' naar een gemend bedrijf. We groeien door naar een circulaire boerderij voor maximaal 500 personen/monden. Het doel is om voor de aangesloten huishoudens lokaal en gezond voedsel te produceren vanuit de natuurgedreven principes. We zijn een ledencoöperatie zonder winstoogmerk waarbij de huishoudens gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Voor, door en met elkaar, met een boer in dienst.. Het welzijn van de dieren is van belang in onze boerderij.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Klimaatadaptie: Omdat we uitgaan van circulaire landbouw, de loop van de seizoenen, een kleinschalig gemengd boerenbedrijf zijn dat lokaal produceert werken we mee aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. Circulaire economie en ondernemerschap: We produceren voor, door en met elkaar. We produceren niet meer dan we kunnen eten en wat overblijft gaat terug naar het land en de veestapel. Daardoor werken we op microniveau mee aan de circulaire landbouw (economie). Er vindt zo min mogelijk verspilling plaats. Daarnaast werken we samen met Stichting Herenboeren Nederland waarbinnen we onze kennis en ervaringen delen. Daardoor zorgen we voor de overdracht van kennis naar andere provincies. De boerderij ligt in een gebied waar veel toerisme is. In de nabije toekomst kan onze boerderij ook een stimulans zijn voor natuurtoerisme! Biodiverstiteit: Staat centraal in onze visie op landbouw en produceren. Circulaire landbouw en natuurgedreven beplanting. Het visionaire concept van “The Biggest Little Farm” in het vooruitzicht. Bereikbaarheid: We zijn makkelijk met de fiets en bus te bereiken. Liggen centraal aan de Zuidkant van Apeldoorn, aan een klompenpad en midden op de Veluwe. Woon- en leefomgeving: De kleinschaligheid en het open karakter van onze boerderij, maar ook omdat het ligt in een druk bezocht vakantiegebied (aan het klompenpad op het grondgebied van natuurmonumenten), maakt dat het bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, maar ook toerisme. Gezondheid en welzijn: We produceren zonder chemische bestrijdingsmiddelen. De kleinschaligheid en toegankelijkheid maakt dat het bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van zowel de leden van de coöperatie, maar ook alle bezoekers die welkom zijn om een kijkje te komen nemen op onze boerderij. Landschap. Doordat we op het gebied van Natuurmonumenten onze boerderij hebben gevestigd, werken we mee aan het behoud van het Gelderse Landschap. De in maart gerealiseerde boomgaard is met de kennis en de bomen van fruitmuseum “het Olde Ras uit Doesburg” ingericht. Daardoor werken we ook mee aan de instandhouding van de oude fruitsoorten in Gelderland. Ecologie en educatie: We delen onze kennis met onze kinderen en kleinkinderen. Daarnaast delen we de kennis binnen de Stichting herenboeren Nederland. We willen in de nabije toekomst ook lokaal educatieve activiteiten gaan ontwikkelen voor scholen, waarbij de vrijwilligers de educatieve activiteiten gaan verzorgen.

Plan- en ontwerpproces

In juni 2018 is een informatieavond geweest om te kijken naar een enthousiaste groep van huishoudens die wilde meewerken om een herenboerderij van de grond te krijgen. Hier zijn 6 personen opgestaan die het initiatief hebben opgepakt. Deze groep, die langzaam opliep naar 12 personen, heeft in 9 maanden tijd een groep huishoudens bij elkaar gekregen om in Mei 2019 de boerderij officieel te openen. Hierbij is gekeken naar de 'gezondheid' van de grond, het omgevingsplan, is overleg geweest met buren en gemeente en andere partijen. Uitdaging was om de verkeersdrukte in de omgeving te beperken, de grond zo in te delen dat er een gezonde omgeving ontstaat. Uren, dagen van overleg door de initiatiefnemers en alle partijen heeft uiteindelijk geleid tot het openen van een mooie boerderij die in de tussentijd uitgroeit tot een lokaal begrip.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het uiteindelijke doel van de boerderij is te komen tot een circulair landbouw systeem waarbij de boerderij de boerderij in stand houdt. Voordat we hier zijn met alle leden zullen we nog vele uitdagingen uit de weg moeten helpen. De wens van de coöperatie is om door te groeien tot een aantal huishoudens waarbij de 500 personen/monden kunnen voeden van de lokale boerderij waarbij de kwaliteit van de boerderij voorop staat.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Naast dat ik lid ben van de coöperatie en dus geniet van de lokale groenten, fruit en vlees ben ik ook een van de initiatiefnemers van de boerderij. Vanaf het begin dus betrokken bij het werven van huishoudens, het ontwerpen van de boerderij en inrichten van de coöperatie. Op dit moment ben ik lid van de communicatie commissie die zich bezig houdt met de informatie voorziening van de leden en de potentiële leden.

Herenboerderij de Groote Modderkolk

Elke week verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor wie wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswaren. En dat ‘gewoon’ van je éigen boerderij, verzorgd door je éigen boer. Herenboeren weten dat het kan, en hoe het voelt.

Als Herenboer pak je eigenlijk een stukje regie terug op zoiets belangrijks als je eigen eten; behalve lekker en gezond is dat ook leuk en leerzaam. Want van iets meer kennis van je dagelijkse eten, word je niet slechter toch?

Herenboeren zijn ondernemend en zelf actief,  maar bovenal gedeeld eigenaar van hun eigen boerderij. Elk huishouden investeert eenmalig in het lidmaatschap. Verder delen de Herenboeren alle kosten die nodig zijn om hun bedrijf te laten draaien. Hoeveel precies, daarover besluiten ze samen, maar een tientje per persoon per week is een aardig richtbedrag.

Afbeeldingen

Impressie herenboerderij de Groote Modderkolk

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen