Doesburg en 'Het geheim van de Blauwe Knoop'

Harm Schuiling 28-05-2020
26767 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

‘Het geheim van de Blauwe Knoop’ vertelt het inspirerende verhaal over de metamorfose van een civieltechnische opgave naar een integrale gebiedsontwikkeling. Door de kracht van de brede blik transformeert een versnipperd en introvert gebied naar een attractieve nieuwe Hotspot in Doesburg!

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Doesburg

Omschrijving van de ligging van het project

De Blauwe Knoop is het knooppunt waar de IJssel en de Oude IJssel samenkomen: het punt waar Hanzestad Doesburg – gelegen op het ‘drielandenpunt’ Achterhoek, Veluwezoom en Liemers - is ontstaan.

Periode van realisatie van het project

Vanaf 2019 tot op heden

De belangrijkste actoren in en rond het project

Provincie Gelderland, Gemeente Doesburg, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Gelders Genootschap, Deepwater Energy, Watersportvereniging Oude IJssel, Hengelsportvereniging Doesburg, Vogelwerkgroep Doesburg.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Door de bouw van een vispassage is een brede en integrale gebiedsontwikkeling ontstaan. Een verborgen gebied met een versnipperde en introverte uitstraling groeit op dit moment uit naar een openbare en recreatieve Hotspot in Doesburg. Met investeringen in ruimtelijke kwaliteit, flora en fauna, woon- en leefomgeving, duurzaamheid, bereikbaarheid, recreatie en vooral beleving van het hele gebied worden de verborgen kwaliteiten in het gebied zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

De kracht van het project is de intensieve zoektocht naar de realisatie van integrale en maatschappelijke meerwaarde bij de bouw van een vispassage. Vanaf het begin van het project via een intensieve samenwerking gezocht naar verborgen kwaliteiten ‘gebruikswaarde’, ‘toekomstwaarde’ en ‘belevingswaarde’ in het gebied. Hierdoor zijn 5 win-win situaties en 5 meekoppelkansen ontstaan. Win-win situaties op het gebied opgewaardeerde terreinen, het toegankelijk en bereikbaar maken van gesloten en verborgen gebieden, het versterken van beeldkwaliteit en aandacht voor de flora en fauna. Meekoppelkansen zijn gevonden in de realisatie van een nieuwe woon- en leefomgeving, verbindingen met het aangrenzende park, de realisatie van een waterkrachtcentrale, het herinrichten van wegen en paden en de realisatie van een recreatieweide.

Plan- en ontwerpproces

Het project is gestart met de wens van Waterschap Rijn en IJssel om een vispassage te realiseren bij de stuw aan de Barend Ubbinkweg. Gezamenlijk is gezocht naar mee-koppelkansen en win-win situatie om zo maatschappelijke meerwaarde in het gebied te kunnen realiseren. Samen met stakeholders is hier de ‘Gebiedsvisie De Blauwe Knoop’ voor opgesteld. In deze visie wordt de ambitie uitgesproken om het gebied en deze waterwerken meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Onder meer door de techniek te laten zien, de bouwwerken (veilig) toegankelijk te maken en voorzieningen te creëren. Hierdoor is niet alleen een vispassage in het gebied gerealiseerd maar is een ontwikkeling van een groot gebied in een stroomversnelling gekomen waarbij tot op vandaag meerdere ambities worden gerealiseerd.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het project kent 5 meekoppelkansen. Naast de realisatie van een nieuwe woon- en leefomgeving, het verbinden van het gebied met een potentieel park, de realisatie van een waterkrachtcentrale, het herinrichten van wegen en paden wordt ook voorzien in de realisatie van een recreatieweide op het centraal gelegen eiland. Hierbij wordt gedacht aan natuur met extensieve dagrecreatie in de vorm van bijvoorbeeld een ligweide met picknick- en visplaatsen. Dit gebied, gelegen aan een toeristische fietsroute, heeft veel potentie en kan een recreatieve aanvulling zijn op het voorzieningenniveau van de gemeente Doesburg. De wens is om van dit recreatiegebied een plek ‘van Doesburg voor Doesburg’ van te maken door samen met inwoners te onderzoeken aan welke voorzieningen en invulling van dit achterterrein zij behoefte hebben.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Als beleidsadviseur van de gemeente ben ik eind 2016 door het Waterschap Rijn en IJssel benaderd voor de realisatie van een blauw knooppunt (vismigratie) bij de stuw/sluis in Doesburg. Vanuit een gezamenlijke wens om meer dan enkel een civieltechnische opgave te realiseren in het gebied is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van maatschappelijke meerwaarde en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Vanuit deze samenwerking hebben wij hier gezamenlijk de ‘Gebiedsvisie de Blauwe Knoop‘ voor opgesteld. Sinds 2019 werk ik samen met collega's en stakeholders gefaseerd aan de realisatie van de gevonden mee-koppelkansen. Hierdoor transformatie een groot versnipperd en introvert gebied naar een attractieve en openbare Hotspot in Doesburg.

Bijzonderheden

Kijk de film en ervaar het verhaal!

Afbeeldingen

Doesburg en het geheim van de Blauwe Knoop

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen