Crescent Park Harderwijk

Niek Heijboer May 25, 2020
11003 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Om extreme neerslag op te kunnen vangen, was er een waterberging in de de nieuwe wijk Drielanden nodig. De gemeente Harderwijk en het Waterschap Vallei en Veluwe hebben ervoor gekozen om de waterberging te combineren met recreatie en ruimte voor de natuur. Het resultaat is het Crescent Park.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Harderwijk

Omschrijving van de ligging van het project

Noordzijde van het nieuwe wijkdeel Harderweide in woonwijk Drielanden in Harderwijk en langs de A28

Periode van realisatie van het project

2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

Waterschap Vallei en Veluwe, adviesbureau Nelen en Schuurmans, Hoornstra-Ophof infra, VIC Activating Landscapes, bestaande en toekomstige bewoners

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

In het hart van nieuwbouwwijk Harderweide, in de bocht van de A28, bevindt zich Crescent Park. Met een wandelroute van bijna vier kilometer, mudrunobstakels, een gestrand piratenschip en een eigen ‘regenvariant’ van eb en vloed heeft Harderwijk een heel bijzonder speel- en doepark. Het is ook nog eens duurzaam aangelegd, met elektrische graafmachines. Het Crescent Park kent een grote variatie aan beplantingen. Er zijn vruchtbomen in het gebied, eiken, dennen en berken geplant, maar ook moerascipressen, elzen en wilgen, bomen die natte voeten niet erg vinden. Het struweel dat is aangelegd langs de snelweg heeft naast de ecologische en esthetische waardes ook een natuurlijk filter dat bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2. De entree van het park aan de zuidzijde hebben een Veluws karakter met heide en pijpenstrootje met vliegdennen. De waterkanten hebben grotendeels een natuurlijk karakter. Naast de verscheidenheid aan bepantingstypes helpen we de fauna ook een handje, door o.a. een oeverzwaluwwand, een ijsvogel broedwandje en een insectenhotel. Voor kinderen is er een speelroute met onder andere een gestrand piratenschip, kabelbaan en een unieke speeltoren met windmolen en glijbaan. Naast spelen is het eiland ook een vertrekpunt voor een wandeling door het hele park (4 km) of een klein ommetje. Voor de actieve buitensporter is een uitdagend obstakel parcours aangelegd, over de zuidflank van de geluidswal, door en over het water en het elzenbroekbos.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Het Crescent Park is primair bedoeld als waterberging, maar naast het tegengaan van wateroverlast is ook aan de volgende thema’s gedacht: Waterkwaliteit en droogte: bij droogte is het belangrijk dat er steeds nieuw water wordt aangevoerd, zodat de waterkwaliteit goed blijft. Bij stilstaand water is dat niet het geval. Het oorspronkelijke wateroppervlak van de regenvijver is daarom verkleind, zodat ook bij droogte genoeg nieuw water wordt aangevoerd. Ook is de vorm van de vijver aangepast, zodat er geen ‘dode hoeken’ ontstaan waarin de stroming stilvalt. Daarnaast zijn de oevers natuurvriendelijk aangelegd, zodat er veel planten op kunnen groeien. Die voorkomen onder andere dat er bij droogte te veel fosfor in het water komt. Biodiversiteit: er is een broedwand aangelegd voor Oeverzwaluwen en er zijn verschillende plasdrasgebieden waar veel vogelsoorten veilig een nest kunnen bouwen. Hittestress, bij zowel mens als dier: er is een hondenstrand aangelegd en langs de randen van het park zijn verschillende (wandel)paden, omringd met bomen. Recreatie: er zijn verschillende speellocaties voor kinderen, die bij verschillende waterstanden steeds net even anders zijn. Er zijn wandelpaden en er is een hondenstrand. Duurzaam bouwen: het park is grotendeels aangelegd met elektrische machines.

Plan- en ontwerpproces

Gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe hebben in samenwerking met adviesbureau Nelen en Schuurmans de inrichting van de wijk uitgewerkt. Omwonenden zijn in een vroeg stadium bij het project betrokken. Hun ideeën zijn opgenomen in het ontwerp. Dankzij deze samenwerking is er echt een park voor de omgeving ontstaan, met voor ieder wat wils.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Dat de groene ruimte meerdere maatschappelijke opgaven kan beantwoorden.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Luisteren naar de wensen van de bewoners en dit vertalen in een aansprekend schetsontwerp.

Bijzonderheden

Door bewoners al in een vroeg stadium bij het project te betrekken, vergroot je het draagvlak. De bewoners waren enthousiast en kwamen ook zelf met goede ideeën. Dankzij deze samenwerking is er echt een park voor de omgeving ontstaan, met voor ieder wat wils.

Crescent Park, Harderwijk

Met een wandelroute van bijna vier kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een hondenstrand, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het doe- en speelpark een unieke toevoeging voor wijkdeel Harderweide in Harderwijk. 

De nieuwe stadsuiterwaarde speelt in op klimaatverandering en recreatie. Het gebied vangt regenwater op, waardoor de vijver niet altijd even groot en even diep is. De beplanting zorgt voor een natuurlijke filter dat bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2. Deze unieke combinatie natuur en wonen biedt een geweldige beleving voor jong en oud.

Images

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings