Catharina Amaliapark

Nik Berkouwer 25-05-2020
20952 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Het Brinkpark in Apeldoorn was helemaal geen park. De ruimte werd gedomineerd door geparkeerde voertuigen. Door reductie van de infrastructuur en het maximaliseren van beplanting heeft OKRA een prachtig nieuw stadspark ontworpen dat een artificieel beeld oproept van een Veluws beekdal.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Apeldoorn

Omschrijving van de ligging van het project

Centrum Apeldoorn

Periode van realisatie van het project

2013

De belangrijkste actoren in en rond het project

Gemeente Apeldoorn, OKRA landschapsarchitecten

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

De opgave was om van deze ruimte weer een park te maken met voorzieningen voor verschillende soorten gebruikers en tegelijkertijd in de parkeerbehoefte te voorzien met de bouw van een ondergrondse parkeergarage. De stedenbouwkundige context moest verbeterd worden en het park moest een belangrijke entree naar de binnenstad vormen met een wandelroute (hoofdroute) naar het centrum van Apeldoorn en enkele dwarsroutes.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

De ruimte is getransformeerd tot een aantrekkelijke groene entree van de binnenstad van Apeldoorn. OKRA heeft een groene verovering van de ruimte tot stand gebracht door reductie van infrastructuur en het maximaliseren van beplanting. Het resultaat is een prachtig groen stadspark dat een artificieel beeld oproept van een Veluws beekdal. De grift, een waardevolle beek, is bovengronds gebracht en vormt de inspiratie voor de vormgeving van het park. In het kunstmatige beekdallandschap zijn stenige verblijfsplekken ingekerfd. De verbintenis met het oorspronkelijke landschap is versterkt doordat een cruciale schakel in het bekensysteem op een prominente manier wordt gepresenteerd. Voor andere steden is de combinatie van ondergrondse parkeergarage, park en watersysteem een voorbeeld hoe negatieve stedelijke ruimte omgevormd kan worden tot een aangename en betekenisvolle groene ruimte.

Plan- en ontwerpproces

Net als elders in Apeldoorn is ook in het Amaliapark de cultuurhistorisch waardevolle beek de Grif, weer zichtbaar gemaakt. Waar het water eerst door een ondergrondse tunnelbuis stroomde, stroomt het water nu als bovengrondse beek door het park. De gemeentelijke doelstelling was om het water vanuit het hoger gelegen buitengebied in de toekomst onder vrij verval door de binnen stad te laten stromen. Om doorstroming van de grift op deze plek te garanderen en de ecologische functie van de beek te behouden is de beek opgesplitst in twee delen: een functioneel gedeelte (transportgedeelte) om de doorstroming te garanderen en een recreatief gedeelte om te verblijven.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Apeldoorn is niet alleen een stadspark rijker, de verbintenis met het oorspronkelijke landschap is versterkt doordat een cruciale schakel in het bekensysteem op een prominente manier wordt gepresenteerd. Voor andere steden is de combinatie van ondergrondse parkeergarage, park en watersysteem een voorbeeld hoe negatieve stedelijke ruimte omgevormd kan worden tot een aangename en betekenisvolle groene ruimte.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

n.v.t.

Bijzonderheden

Het ontwerp van het Catharina Amaliapark is een goed voorbeeld van hoe een ondergrondse parkeergarage, park en watersysteem gecombineerd kunnen worden in één compleet, samenhangend onderdeel van de stad waar de historie van het gebied benadrukt wordt.

Onlosmakelijk verbonden met de opgave om een park te creëren is het maken van een ondergrondse parkeergarage, ontworpen door Zwarts & Jansma Architecten. Het parkeerprogramma van 240 plaatsen onder het park voor openbaar parkeren en voor kadaster vraagt om meer dan alleen het oplossen van het fysieke parkeren van auto’s. De parkeergarage moet goed in het park passen. Gezien het oppervlak van het park is het belangrijk dat het grasvlak over de parkeergarage doorloopt en bomen kunnen worden geplant op het dak van de garage. De constructie van het dak biedt de mogelijkheid voor het creëren van een habitat van bomen en andere beplanting. Toegang voor auto's en voetgangers en de noodzakelijke ventilatie van de parkeergarage zijn niet de obstakels in het park, maar zijn integraal onderdeel van de ruimte geworden.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen