Hattemerpoort

ProfielfotoLex van van Rootselaar March 31, 2020
11483 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

In het project Hattemerpoort is tussen de Veluwe en de IJssel in de afgelopen jaren meer ruimte voor natuur gemaakt. Nieuwe bosjes, waterpoelen en kruidenrijke graslanden zorgen voor allerlei (zeldzame) planten en dieren. Doel van het project is om de ecologische verbindingszone te versterken zodat dieren gemakkelijker van de Veluwe naar de IJssel kunnen trekken. Er zijn betere doorgangen gecreëerd, obstakels weggenomen en er is meer natuur aangelegd (120 ha landbouwgrond is omgevormd naar natuu

Keuzemenu ambities

Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Heerde en Hattem

Omschrijving van de ligging van het project

Tussen de Veluwe en de IJssel, nabij Zwolle

Periode van realisatie van het project

afgelopen vier jaar

De belangrijkste actoren in en rond het project

Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Heerde en Hattem en Natuur en Milieu Gelderland. Er is daarnaast veel betrokkenheid van lokale organisaties en inwoners zoals Vrieze’s Erfgoed, Stichting Recreatie Wapenveld, Dorpsraad Wapenveld, Vereniging Landschap en Milieu Hattem. De landbouwgrond die is omgevormd naar natuur is gedaan door de lokale grondeigenaren.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Hattemerpoort bestond uit elf deelprojecten. Na vier jaar zijn alle projecten af, of in een vergevorderd stadium.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Door herinrichting en bestemmingsverandering is waardevolle natuurzone gerealiseerd in samenwerking met vele verschillende partijen.

Plan- en ontwerpproces

Veel lokale betrokkenheid.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Natuur en Milieu Gelderland is gebiedsregisseur geweest voor het project.

Bijzonderheden

Meer natuur: - Realisatie van 120 ha nieuwe natuur. - Verbreding doorgang voor de dieren door sloop van de warmtekrachtcentrale. Het gebied is terug gegeven aan de natuur. - Aanleg veilig oversteeksysteem voor de dieren - Aanleg ecoduct - Aanleg Fauna Uittreedplaats (staat gepland) - Verbeteren corridors in heidegebied (staat gepland) Recreatief aantrekkelijk: - Aanleg trekpontje en klompenpaden. - Herbestemming Ennerveld Economisch: - Kansen voor agrarische bedrijven door natuurbeheer (ter illustratie, zie onderstaand interview) - Herbestemming Ennerveld Betrokkenheid: - Jongerenadviesbureau met onderwijsinstellingen - Agrarische ondernemers - Vrieze’s Erfgoed, Stichting Recreatie Wapenveld, Dorpsraad Wapenveld, Vereniging Landschap en Milieu Hattem.

Uit het interview met Familie Den Esker:

“Deze omgeving is vooral gericht op toerisme en recreatie. Mooie natuur past daar beter bij dan een varkensschuur”, vindt Ina van de Esker uit Wapenveld. Samen met haar man Hendrik waren ze de eersten die hun landbouwgrond in de uiterwaarden omvormden tot natuurgrond. 

Hun varkenshouderij bracht niet genoeg meer op, vonden ze. Naast hun melkveebedrijf beheren ze nu de grond die vrijkwam als natuurgebied: vochtig hooiland en grasland met veel kruiden en bijzondere bloemen. Dit grasland trekt ook vogels en andere dieren aan. Hendrik en Ina hebben een goed gevoel over de keuze die ze maakten. Hendrik: “We hebben ons vizier gericht op de ontwikkeling van de natuur en niet meer op de dieren. Als boer is dat best wennen, maar dit heeft meer toekomst, ook voor onze dochters. Misschien maken we er straks wel een leuke bed & breakfast bij.”

Images

Added files

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings