4. Voedselbos Ketelbroek nabij Groesbeek

Wouter van Eck
42 reacties

De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is afgerond. Op 18 december werden de winnaars bekend gemaakt. Hieronder lees je in het juryrapport wie dat zijn.

Voedselbos Ketelbroek is geslaagd als aansprekend voorbeeld om landbouw en natuur te verzoenen. Op een kale, identiteitsloze akker is de natuur overtuigend teruggekeerd. Andere resultaten: waterretentie, koolstofbinding, schoolmoestuin, openbaar wandelpad en heel veel smakelijke oogsten.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Berg en Dal

Omschrijving van de ligging van het project

In het buitengebied van Groesbeek, waar agrarische schaalvergroting in het verleden landschappelijk kwaliteit, natuur en band met de omgeving heeft geschaad.

Periode van realisatie van het project

Gestart in 2009. Een deel van de aanplant zal rond 2159 zeker nog productief zijn (en prachtig ogen).

De belangrijkste actoren in en rond het project

Maatschap Ketelbroek (eigenaar en intiatiefnemer), Waterschap Rivierenland (waterretentie en natuurvriendelijke oevers), Basisschool Op de Horst (schoolmoestuin), Green Deal Voedselbossen (koploperproject), Stichting Voedselbosbouw (scholing en rondleidingen), gemeente Berg en Dal (landschapsontwikkelingsplan), WUR (gastcolleges, stages en onderzoeken), landschapsvereninging De Ploegdriever, Restaurant De Nieuw Winkel (Nijmegen), Dorpshuis De Slenk, Brouwerij Nevel Artisan Ales e.v.a.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Succesvol beproeven innovatieve landbouwmethode 'voedselbosbouw' (meerjarige teelt van bomen en struiken, gebaseerd op ecologische principes van een natuurlijk bos); Voorbeeldfunctie voor boeren, burgers en buitenlui; Zeldzame soorten keren terug in het landschap; Verhoogde belevingswaarde, voor bewoners en bezoekers van de regio; Verbeterde waterhuishouding, door waterberging en herstel bodemfunctie; Koolstofbinding (in groeiende biomassa en fors gestegen gehalte organische stof in de bodem); Aantoonbaar klimaatrobuust (weerbaar tegen extreme hoosbuien en extreme droogte en hitte); Opbouw economische relaties in de regio, waarbij afzet van kwaliteitsproducten via korte ketens perspectief biedt voor de agrarische onderneming en voor consumenten een band met het landschap ontstaat.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Het landschap aan de voet van de stuwwal in het Rijk van Nijmegen toonde van oudsher een verfijnde combinatie van natte natuur en landbouwfuncties. Een mozaïeklandschap, waarbij de afwisseling een hoge belevingswaarde bood. De agrarische schaalvergroting heeft letterlijk diepe sporen getrokken: vogels en insecten zijn verdwenen, de meeste boerenbedrijven hebben moeten stoppen. Een leeg platteland heeft geen toekomst. Een landbouwmethode die niet weerbaar is tegen klimaatextremen heeft ook geen toekomst. Het terugbrengen van landschappelijke kwaliteiten, natuurherstel en waterberging wordt op het terrein van Voedselbos Ketelbroek gecombineerd met een aantrekkelijk agrarisch verdienmodel. Extreem weer wordt doorstaan. Het landschap krijgt weer een ziel!

Plan- en ontwerpproces

Een helder kompas (herstel landschappelijke diversiteit combineren met diverse functies) was het uitgangspunt. Vervolgens kennis oogsten bij betrokken personen en instanties, ideeën en contacten opdoen. Enkele voorbeelden. Het Waterschap wilde meer waterberging realiseren en daarvoor kon Maatschap Ketelbroek grond inbrengen. De gemeente had ambities vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsplan waarbij aangesloten kon worden. Een centrale notenlaan, een elzensingel en het openbare wandelpad sluiten aan bij het verkavelingsritme uit de 19e eeuw. De schoolmoestuin heeft een eigen kamer in het landschap gekregen, de omzoming met een haag is op boomfeestdag samen de met kinderen aangeplant.

Ambities en opgaven voor de toekomst

De voorbeeldfunctie is geslaagd, de belangstelling van publiek en media is (bijna) overweldigend. Via de Green Deal Voedselbossen werken een groot aantal organisaties inmiddels samen om kennis te delen en na te gaan waar eventueel nog knelpunten in de regelgeving nog moeten worden opgelost om meer voedselbossen te realiseren. Geïnteresseerde agrariërs die (deels) willen omschakelen verdienen meer ondersteuning. De urgentie is hoog, de landschapspijn en de klimaatcrisis vragen om meer projecten als Voedselbos Ketelbroek!

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Samen met Pieter Jansen heb ik het kale kavel in 2009 aangekocht. Vervolgens in samenwerking met onder meer het Waterschap het ontwerp gemaakt en daarna uitvoering en aanplant gerealiseerd. Tegenwoordig geven we veel rondleidingen en oogsten we wekelijks verse producten. Wij zijn boeren, blije boeren.

Bijzonderheden

Van Ketelbroek wordt je blij, naast alle terechte zorgen over klimaat en biodiversiteitsverlies wordt hier getoond dat er echt wat aan te doen is!

Voedselbos Ketelbroek

Afbeeldingen

Voedselbos Berg en Dal

Het Voedselbos: Landbouw 2.0

Steeds meer voedselbossen: 'Dit is de landbouw van de toekomst'

De Volkskrant - Zo kun je ook landbouw bedrijven.

Omroep Gelderland - Steeds meer voedselbossen, 10 jaar na start Ketelbroek

Reageren

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

42  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Voedselbos Ketelbroek 11-07-20 om 23:37

Dag, we kregen bericht dat niet alle links hierboven goed werken. Die staan hier nogmaals, hopelijk lukt het zo wel!

Item op Omroep Gelderland over Ketelbroek als inspiratiebron voor andere projecten:

https://www.youtube.com/watch?v=RT1Bh908nVQ

Item over Ketelbroek als katalysator van meer projecten in Nieuwsuur (NPO): https://www.youtube.com/watch?v=MdfgrL1Lsn4

Artikel over Ketelbroek als combintie van voedselvoorziening, natuurherstel en klimaatadaptatie in de Volkskrant:

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/voorpublicatie-het-voedselbos-is-een-paradijs-voor-luie-boeren-en-voor-de-natuur~bfbbddc5/

Veronique Cauwels 01-10-20 om 22:57

Bij deze Stem! ✌️😁✌️✌️🌿

H.J.M Gerrits 01-10-20 om 23:30

Wouter van Eck verdient deze prijs. Hij is echt de Pionier op dit gebied.

Karin Knol 02-10-20 om 0:22

Mooie proeftuin voor een nieuwe manier van landbouw. Broodnodig in deze tijd! Voedsel produceren en natuur herstellen!

Jannike Oltmans 02-10-20 om 8:43

Prachtig voedselbos en zo noodzakelijk dat hier meer van komen!

Jelle Fekkes 02-10-20 om 9:36

(Dit) voedselbos biedt zo ongeveer alle voordelen van alle andere initiatieven bij elkaar, en/of zou de ideale buur zijn om deze projecten nog sterker te maken. De bufferstroken zijn bijvoorbeel heel sympathiek, en een beetje geleend van voedselbosbouw, maar ze zullen vooral goed werken als ze qua inrichting, schaal en specifieke diversiteit aanhaken bij de voedselbostechniek, of veel baat hebben bij een voedselbos binnen het buffernetwerk.

Hanno Van Megchelen 02-10-20 om 10:24

Een inspirerend voorbeeld voor heel Nederland. Wouter is ook goed in staat om hierover op een aansprekende manier over te vertellen, met humor maar met nog meer inhoud. Grote bewondering voor zijn inzet en het resultaat! Dat er nog vele voedselbossen mogen komen in Ned er land.

Annemiek Hoogsteder 02-10-20 om 21:11

Bij deze stem ik voor Ketelbroek Voedselbos!!

Paul Leenders 02-10-20 om 21:38

Wouter en Pieter zijn altijd bereid om belangstellenden voor dit project te woord te staan en rond te leiden in dit mooie gebied, dus zo lui zijn die twee nou ook weer niet. Voedselbossen kunnen in de toekomst wel eens heel hard nodig zijn voor onze voedselvoorziening, blij dat hier zoveel aandacht voor is.

Karin Lavrijsen 02-10-20 om 23:25

wouter van Eck laat met zijn project zien dat iedereen dit kan: je koopt een stuk grond, je plant en laat het groeien. In een paar jaar tijd is een weiland omgetoverd tot een biotoop. Voor de prijs van een dikke auto. Dit zijn interessante keuzes! En het werkt! Er verrijzen voedselbossen en bosjes als paddestoelen uit de grond. Wouter inspireert enorm met zijn project.

Peter Simons 03-10-20 om 20:54

Op dit moment krijgen voedselbossen steeds meer aandacht. Veel van die aandacht is gebaseerd op het pionierswerk van Wouter van Eck: het voedselbos Ketelbroek. Voor mij staat een voedselbos aan de basis van een duurzame samenleving, en gaat een belangrijke rol spelen in bewustwording en transitie.

Zairah Khan 03-10-20 om 22:56

Het was enorm lastig om te kunnen inloggen en daarna te stemmen. Ik ben er dik 10 minuten mee bezig geweest. Als het niet zo n geweldig project was, had ik het zeker opgegeven. Ik hoop op meer voedselbossen in heel Nederland!

An van Raalte-Peeters 04-10-20 om 12:43

Voedselbos Ketelbroek heeft mijn stem gekregen omdat het verwondering oproept door eenvoud en grootsheid. De 10.000 euro die zal worden uitgegeven aan andere voedselbossen. Het bos werkt zo als een steen in een vijver.

willem van aalst 05-10-20 om 9:55

Wat een mooie foto temmidden van die groene monoculturen. Welverdiende stem heb ik gegeven

Wietse Hamstra 06-10-20 om 14:22

Landbouw van de toekomst!

Ellis de Heij 07-10-20 om 10:32

Dit soort initiatieven hebben we hard nodig!

 

 

Sjoerd Vangangelt 07-10-20 om 16:42

Mijn stem is voor Wouter en Pieter.

M. Lommerse 29-10-20 om 7:32

#stem# ! Verrijking vs. uitputting. Wat een bijdrage aan bewustwording en transitie dit project, fantastisch. 

Joris De Kleer 06-11-20 om 11:49

Bodemregeneratie is de oplossing voor het klimaatprobleem. Voedselbossen laten zien hoe we de grond in staat kunnen stellen om meer co2 op te slaan en daarnaast ook nog voedsel kan voort brengen. Ketelbroek is hierin een voortrekker en ambassadeur. 
Onze landbouw kan en moet anders. Alleen daarom al verdiend dit initiatief alle aandacht! 

Angela Heijboer 05-12-20 om 22:24

Biodiversiteit verkregen door voedselbossen is noodzakelijk, eveneens om data te genereren om de conventionele manier van voedselproductie te herzien. Daarom mijn stem en oproep hierop te stemmen. 

Zodat er nog veel meer voeselproducerende voedselbossen mogen komen!

peter boesberg 06-12-20 om 3:24

Voedsel maken in harmonie met natuur is fundamenteel.

Arianne Van Hees 06-12-20 om 7:39

Bijzonder inspirerend, om temidden van weilanden zo'n prachtig voedselbos te creëeren. De grond wordt op deze manier optimaal en met veel liefde en zorg voor de natuur gebruikt. Dit is de toekomst!

Kirsti Heijnen 06-12-20 om 7:44

Een voedselbos bergt zoveel oplossingen in zich voor de problemen van deze tijd op het gebied van natuur en milieu, gezonde voeding maar ook onderwijs, sociale cohesie etc. Voedselbos ketelbroek is daar een prachtig voorbeeld van, complimenten aan Wouter voor zijn initiatief en zijn enthousiasme!

Frédérique Horn 06-12-20 om 8:13

Ik vind dit een brood nodige zaak. De opstelling van de landbouw naar een met de natuur samen oogsten en leven. Het respect voor de natuur, planten, dieren etc is hier perfect uitgevoerd en maakt mij blij! Een voorbeeld voor zoveel mensen, proffesioneler, amateurs.... gewoon prachtig. Gewoon zo doorgaan ! 

irene haring 06-12-20 om 9:08

in deze tijd van contactarmoe, kunnen we nog wel wat extra bomen gebruiken om te knuffelen. 

Clemmy Peeters 06-12-20 om 11:03

Niet alleen 'nemen' maar ook 'geven'.

Voedsel verbouwen zonder een aanslag te maken op de natuur en het milieu, sterker nog de natuur en het milieu worden geholpen en in ere gehouden. 

Geen alleswijkende monocultuur, maar een transitie naar een all-inclusive voedselbouw. Dé oplossing voor de vele natuur- en milieuproblemen die er gaande zijn.

Paul de Moel 06-12-20 om 11:46

Dit initiatief kan niet genoeg bekendheid en navolging krijgen, heel goed dat het er tussenstaat!

Mariken Ketelaar 06-12-20 om 13:58

Prachtig hoe hier duidelijk zichtbaar is dat het anders kan, eigenlijk terug naar hoe het was! En zo hard nodig anders gaat de aarde naar de 'maan'..en alle leven incl wij ook. Terug naar balans. Een super mooi voorbeeld! 

Daaf Kronenburg 07-12-20 om 14:23

Het bos heeft ons geleerd dat levende organismen voedsel geven.

Marianne van Rooden 07-12-20 om 15:54

De gedreven Wouter van Eck verdient het om te winnen, niet alleen omdat hij het eerste voedselbos in Nederland heeft aangelegd, maar ook omdat hij zijn kennis en visie uitdraagt en mensen enthousiast maakt voor een duurzame vorm van landbouw. Vanwege hem zijn er op vele plaatsten in Nederland voedselbossen aangelegd en het eind is nog niet in zicht.

koen Van de Mieroop 07-12-20 om 16:42

Een fantastisch project dat de kijk op landbouw volledig heeft opengebroken. Van een bredere kijk gesproken! Meer en meer landbouwers overwegen dankzij het voorbeeld van Ketelbroek om hun ruimte doeltreffender en duurzamer te gebruiken, zodat zowel mens als natuur er wel bij vaart. Ketelbroek toont hoe landbouw zich kan transformeren naar de noden van een verwaarloosd milieu, dat dankzij hun aanpak opnieuw kan opleven. Als we kijken naar Ketelbroek zien we dat de mens opnieuw deel kan uitmaken van de natuur, zonder dat deze wordt uitgeput en verwaarloosd. Chapeau en bedankt!

Bep Kosse 07-12-20 om 20:17

Goede inspirators en ambassadeurs !! Ik denk meerdere voedselbossen zullen volgen 

David Motshagen 09-12-20 om 15:36

Ik ben best onder de indruk van het aantal goede kandidaten. Tiny forest, Natuurpark Kronenkamp, Woonbuurt de Enk, de Bufferstroken 2.0 - het zijn allemaal goede projekten. Om twee redenen heb ik voor Ketelbroek gekozen. Dit stukje land had gewoon weiland of akker kunnen blijven. Deze mensen hebben op eigen initiatief het land aangekocht om er met een eigen alternative visie te experimenteren. In de tweede plaats is het een voorbeeld dat op grote schaal gevolgd zou kunnen en moeten worden. Ik denk persoonlijk niet dat Nederland een groot voedselbos moet worden, maar het initiatief laat wel zien dat er alternatieven zijn en ik denk dat variatie de goede richting is voor de landbouw in Europa.

bernadette vieverich 09-12-20 om 16:16

Hallo Wouter & Pieter, ik weet niet of het gelukt is op deze kafkaeske site, maar de intentie was om op jullie te stemmen!

Ik duim, succes en keep up the good work.

Berna

Ineke Barten 12-12-20 om 23:58

Ketelbroek is een fantastische plek! Wouter en Pieter laten zien dat herstel (biodiversiteit, bodem, landschap én voedselproductie) mogelijk is en dát al in 10 jaar tijd! Het zaadje is geplant en vormt de inspiratie voor vele andere lokaties in Nederland. Zij hebben een hele beweging in gang gezet, die andere aanzet om ook bomen te gaan planten. En dat is hard nodig; in héél Nederland.

Jan Lauffer 15-12-20 om 10:44

Ik ben inmiddels ingelogd, maar ik zie geen "Stem-button" of iets dergelijks. Is het selecteren van het hartje een stem geven?

Veel succes!

Jan Lauffer 15-12-20 om 10:49

Gaat stemmen met het "Hartje" of heb ik ergens een "Stem-button" gemist?

Succes!

 

 

Alex 15-12-20 om 10:50

De winnaar wat mij betreft is: Voedselbos Ketelbroek nabij Groesbeek

anoniem 15-12-20 om 10:51

@ Jan Laufer

Stemmen kon tot en met 14 december. De stemperiode is nu afgelopen. De stemmen worden getald en de winnaar wordt as vrijdag 18 december om 15.00 uur tijdens een livestream bekend gemaakt. Deze kun je op dat tijdstip hier bekijken: www.gelderland.nl/uitreikingGPRK2020

Göran 19-12-20 om 14:17

We moeten veel meer eten van bomen!

margo.schellekens@hetnet.nl 19-12-20 om 16:57

Voedselbossen naast biologisch dynamische landbouw zijn wat mij betreft de toekomstboeren. Wat Wouter (en Pieter) hebben opgezet is pionierswerk dat werkt! Hulde aan Wouter en Pieter om hun doorzettingsvermogen en hun openheid hun verhaal te delen!

Patti Beleef de Natuur 04-01-21 om 21:33

Het voedselbos bruist vol leven, zelfs bevers, ooievaars en zoveel heerlijks waar Wouter geweldig over verteld. Ik geef met liefde mijn stem!

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.