18. PlantXperience Schoneveld Breeding B.V. nabij Wilp

De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is afgerond. Op 18 december werden de winnaars bekend gemaakt. Hieronder lees je in het juryrapport wie dat zijn.

Schoneveld Breeding is een bijzonder familiebedrijf dat nieuwe soorten en variëteiten bloeiende potplanten ontwikkelt en investeert voor de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan cyclamen (wereldmarktleider), primula's, ranonkel en campanula. Het bedrijf produceert zaden in Wilp en Tanzania en verkoopt de zaden wereldwijd. De oude bedrijfslocatie aan de Dernhorstlaan in Twello zat ruimtelijk 'op slot' zodat verdere doorontwikkeling niet mogelijk was. Dat gegeven plus de vergaande bedri

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Voorst

Omschrijving van de ligging van het project

Het PlantXperience is gesitueerd in het hart van het buitengebied van de gemeente Voorst, net ten zuiden van snelweg A1 met in de directe nabijheid het recreatiegebied Bussloo en afvalverwerker Attero.

Periode van realisatie van het project

2017-2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

- Schoneveld Breeding: initiatiefnemer en investeerder; - Gemeente Voorst: actief meedenkend bevoegd gezag; - Attero: buurman en samenwerkingspartner van Schoneveld Breeding.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Het PlantXperience bestaat uit drie delen: het gebouwdeel 'Stolp', waarin een viertal gebouwen is gerealiseerd in een grote aaneengesloten ruimte, het gebouwdeel 'Kas Teeltvoorbereiding' en het gebouwdeel 'Produktiekas'. Het geheel is landschappelijk ingepast op een ruime bedrijfskavel, om de relatie tussen bedrijf en omgeving in harmonie te brengen. Het Stolpgebouw herbergt de volgende onderdelen: • gebouw Teeltkantoor: werkplekken voor teeltgebonden functies, naast de kas; • gebouw Seedtech: de locatie voor zaadbe- en verwerking met diverse technieken. ook onze zaadbunker is hierin geïntegreerd. Op de eerste verdieping zijn kantoorwerkplekken gesitueerd. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe is hier gehuisvest met haar projectteam voor de Waterfabriek; • gebouw PlantXperience: laboratoriumfaciliteiten voor veredeling en selectie, toepassen van vegetatieve vermeerderingstechnieken, faciliteiten voor onderzoek. Op de eerste verdieping zijn kantoorwerkplekken en overlegruimtes gesitueerd; • gebouw Facilities: sanitair, keuken, receptie en andere facilitaire functies; • binnenplein: kantinefunctie, ontmoetingsfunctie, tevens geschikt voor grootschalige evenementen/recepties/ontvangsten. Dit deel van het gebouw biedt gelegenheid voor laagdrempelig overleg en is ingericht met zitjes, banken ed. Momenteel ontvangt Schoneveld regelmatig gasten die een kijkje in het bedrijf graag combineren met een congres, kennissessie of een werkoverleg. Het gebouwdeel “Kas Teeltvoorbereiding” herbergt alle teeltondersteunende functies. Denk aan de interne waterzuivering en het watergeefsysteem, expeditie, werkplaats, opslag, energiecentrale ed. Het gebouwdeel “Produktiekas” biedt ruimte aan de veredeling/teelt van potplanten en voor teelt ten behoeve van de zaadproductie.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

De kern van het ontwerp is de integratie van een historisch boerenerf en een hypermoderne kas. Dat heeft geleid tot het 'Boerenerf 2.0'. Het Boerenerf 2.0 bestaat uit diverse gebouwen en wordt -letterlijk- omvat door een 'stolpgebouw'. De kas is gesitueerd aan de zuidzijde van het boerenerf vanwege de lichtinval. Het ontwerp voorziet tevens in verschillende mogelijkheden voor uitbouw en aanbouw, zowel binnen als buiten de gevels. Het geheel is landschappelijk zo ingepast dat het meedoet met zijn omgeving.

Plan- en ontwerpproces

De feitelijke start van de planvorming voor de nieuwbouw lag in 2010, toen de plannen op hoofdlijnen voor de bestemmingsplanprocedure zijn opgesteld. Daarvoor al, vanaf 2005, heeft Schoneveld zich ingezet om in de regionale structuurvisie een plek aan te wijzen voor hervestiging van glastuinbouwbedrijven uit de Regio: de locatie Withagen. De planvoorbereiding is opgepakt in een klein team met een interne projectleider (Peter Wolbert) en met interne werkgroepen. In deze fase zijn ook de partijen geselecteerd voor de ontwerp- en bouwfase. Schoneveld heeft vervolgens een bouwteam samengesteld met diverse externe partijen: architect, bouwmanager, kassenbouwer, installatiebedrijf voor kassystemen, gespecialiseerd bouwbedrijf voor het stolpgebouw, gebouwinstallaties utiliteit, infra-aannemer. Onder leiding van een (externe) bouwmanager is het gehele proces doorlopen, waarbij interne expertise vanuit Schoneveld in diverse werkteams is ingebracht.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Schoneveld gelooft in samenwerken met lokale partners (buren) en in participatie om wederzijds voordeel te bereiken. Zo werken zij op dit moment met het Waterschap Vallei en Veluwe aan de voorbereiding van een revolutionaire waterfabriek naast Schoneveld (2021), die uit afvalwater grondstoffen terugwint en zeer schoon (drinkbaar) water produceert. De teruggewonnen grondstoffen kunnen in het tuinbouwproductieproces worden ingezet, faciliteiten worden gedeeld (het Waterschap zit letterlijk bij Schoneveld 'in huis') en gezamenlijk zetten zij een programma op voor onderzoek, onderwijs en innovatie. Ook met afvalverwerker Attero, gevestigd naast het bedrijf, bestaan kansen door samenwerken, bijvoorbeeld door inzet van restwarmte van Attero in de bedrijfsvoering.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Peter van de Pol: directeur-eigenaar van Schoneveld, geestelijk vader en initiatiefnemer van het project; Peter Wolbert: omgevingsmanager van Schoneveld Breeding Jan Wesseldijk: eerste aanspreekpunt en coördinator bij de gemeente Voorst; Paulien Dekker: betrokken bij de invulling van de vrijkomende locatie aan de Dernhorstlaan.

Bijzonderheden

We denken dat het project een voorbeeld is dat aantoont dat volhouden en koersvastheid gekoppeld aan flexibel meedenken, tot resultaat leidt. De aanpak heeft veel tijd en doorlooptijd gekost, maar het resultaat is wat ons betreft volledig geslaagd! In de loop van het project hebben we ook kennis opgedaan over de inzet van creativiteit bij het doorlopen van de procedure. We zijn met alle plezier bereid om onze inzichten te delen met geïnteresseerde partijen.

Afbeeldingen

PlantXperience Wilp

Toegevoegde bestanden

Reageren

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Jan Wesseldijk 11-11-20 om 15:00

Hoe mooi kan glas zijn!

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.