7.Batavierenpad Zuid in Beuningen

Koen Knippenberg
0 reacties

De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is afgerond. Op 18 december werden de winnaars bekend gemaakt. Hieronder lees je in het juryrapport wie dat zijn.

Omdenken, park & water benutten, persoonlijke aandacht. Dat zijn de drie hoofdeigenschappen geweest om dit ruimtelijke project tot een breed gedragen succes te laten worden! De minister van transport van Noord-Ierland is zelfs persoonlijk komen kijken naar dit succesvolle fietsproject.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Beuningen

Omschrijving van de ligging van het project

In Beuningen

Periode van realisatie van het project

2015, 2016

De belangrijkste actoren in en rond het project

Stadsregio Arnhem Nijmegen als aanjager, Gemeente Beuningen als betrokken en uitvoerende partner, actieve klankbordgroep van bewoners en basisschoolbesturen.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Samen met de toenmalige Stadsregio Arnhem Nijmegen maakten we het als gemeente mogelijk om een volwaardig, deels nieuw, fietsnetwerk aan te leggen in het dorp Beuningen. Door omdenken en juist kansen te vinden in overgroeide en onaantrekkelijke delen, is het gelukt om een robuuste en veilige fietsstructuur langs het water en door het park aan te leggen. Persoonlijke gesprekken bij mensen thuis, in detail naar het aanwezige -en minimaal te behouden- groen kijken, een luisterend oor naar de input van een actieve klankbordgroep. Het waren de ingrediënten voor succes. De klankbordgroep was een betrokken groep. Met lieslaarzen en materiaal van de gemeente doken ze het water in om de vijver schoon te maken. Ook dachten ze in detail mee met praktische oplossingen voor hen. Andere betrokkenen waarvoor veel tijd is ingeruimd waren de basisschoolbesturen. Hoe fietsen de kinderen naar school? Hoe pakken we knelpunten aan? Door persoonlijk en uitvoerig overleg, ontstonden ook hier de kansen. Ook is de opening van de nieuwe fietsroute feestelijk gevierd bij een basisschool met allerlei leuke projecten en acts voor de kinderen. Dit alles resulteerde in een mooie aaneengesloten fietsroute door Beuningen, grotendeels vrijliggend van autoverkeer. Met aandacht voor een (sociaal) veilig gevoel door de gecreëerde openheid in het groen en ruimtelijk aanzien, zoals bij de fietstunnel onder de weg Leigraaf door heel goed zichtbaar werd.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Vanuit de gemeente was er eerst het idee om de fietspaden langs de weg Leigraaf te verbeteren. Een klankbordgroep van bewoners was kritisch hierop. Door goed in detail mee te kijken en ook 'om te denken' is er een ommezwaai gemaakt aan het begin van het nieuwe project: waarom niet het fietsen juist door het park en de waterrijke omgeving mogelijk maken? Door die ommezwaai ontstonden juist de mooie kansen: een dichtgegroeid onaantrekkelijk park kon helemaal open worden gemaakt. Andere dichtgegroeide delen langs de route: open maken en ruimte creëren! En dat in nauwkeurige samenspraak met de aanwonenden. Dat zorgde eigenlijk voor een 'verdubbelaar' in de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe fietsroute. Want, de achterkanten van aanliggende tuien kwamen ook meer in het zicht te liggen. Dit was voor veel aanwonenden aanleiding om dan ook eindelijk dat tuinproject maar eens aan te pakken, of die schutting te vernieuwen. Door op het niveau van bijna elke aanwezige struik het groen te ontwerpen, kon er een speelse openheid gemaakt worden. Met behoud van enkele gezonde groenblijvende stuiken. Een mooi leermoment voor een projectaanpak. Het omdenken, groen en blauw benutten en de persoonlijke aandacht proberen we nog steeds toe te passen waar mogelijk. Open zijn en het pragmatisch houden. Dat is wat betrokkenen juist aanspreekt en zelfs het beeld van de gemeente doet verbazen in positieve zin. De relatie met de klankbordgroep is zo hecht dat er nu jaren later nog contact is. Helaas vernamen we onlangs dat een lid van de klankbordgroep is overleden. Ze wilden dit met ons delen en deden het verzoek of er langs de fietsroute in het park misschien een naamplaatje ter herinnering kan komen met een verwijzing naar de klankbordgroep. Als gemeente willen we daar nog graag in ondersteunen en meedenken. Op de bijgevoegde voor/na-foto's is goed te zien welke metamorfoses er zijn behaald voor een volwaardige, veilige en prettige fietsomgeving door het Beuningse!

Plan- en ontwerpproces

Vanuit de Stadsregio Arnhem Nijmegen werden al snel de kansen gezien. Het rijk lanceerde een programma en mogelijkheden voor aanleg van snelle fietsroutes in Nederland. Via de Stadsregio is het toen gelukt om goed invulling te geven aan de eerste haalbaarheidsonderzoeken en analyses. Ook in het ontwerpproces later is die betrokkenheid steeds aanwezig gebleven. Over de participatie is hiervoor al genoeg gezegd. Het project is in meerdere fases uitgevoerd. Dat maakte het doorlopen van een fase ook beknopter en zorgde voor goede lokale betrokkenheid.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Wij hopen dat de ruimtelijke kwaliteit van het project het fietsgebruik stimuleert. Dit doet het ook al, want de provincie telt jaarlijks de aanwezige fietsers. We zien elk jaar een stijging en dit past ook uitstekend in de mobiliteitsambities van Stad (Beuningen/Nijmegen), Regio en Provincie. Er zijn nu nog steeds campagne-uitingen. Zo staat er in de hal van het gemeentehuis nog een grote banner met een persoonlijk fietsverhaal van een gebruiker van de snelle fietsroute.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Van begin tot het eind betrokken geweest. Van gemeentelijke voorstellen en subsidieaanvragen, tot het bepalen van het soort paaltjes en hekjes langs de fietsroute en welke openingsact leuk is. Het civieltechnische deel is uiteraard wel onder aanvoering van een projectleider gebeurd. Ook in 2017 is de fietsroute als excursie opgenomen geweest tijdens VeloCity, het grootste fietscongres ter wereld. Deelnemers waren enthousiast. Op beeldmateriaal van regio en provincie is regelmatig nog de fietstunnel en het park te zien.

Afbeeldingen

Batavierenpad, Beuningen

Batavierenpad, Beuningen

Reageren

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.