17. Traverse N348 in Dieren

Karen Hoorn
3 reacties

De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is afgerond. Op 18 december werden de winnaars bekend gemaakt. Hieronder lees je in het juryrapport wie dat zijn.

Het gebied rond de N348 door Dieren heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie ondergaan. Doorgaand- en bestemmingsverkeer zijn ontvlochten, een complete reorganisatie van de wegstructuur en haar omgeving. Een prachtige symbiose tussen landschap, dorp en infrastructuur.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Rheden

Omschrijving van de ligging van het project

Van Ellecom via het Landgoed 'Hof te Dieren' door het stationsgebied Dieren tot aan het kanaal (N348-N786)

Periode van realisatie van het project

vanaf 2015 tot 2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

Provincie Gelderland, Pro Rail, Gemeente Rheden, Inwoners van Dieren, Houtman + Sander, Landschapspartners, ArchitectenLab, Onix en Wurck

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Dieren ligt prachtig tussen de Veluwe en de IJssel. Een aantal landgoederen die ooit in deze landschappelijk waardevolle zone zijn ontstaan is nog aanwezig. Het dorp werd door de combinatie van belangrijke rail- en weginfrastructuur doorsneden; de aanwezigheid van autoverkeer was zeer dominant. Met de aanleg van de Traverse is het aantal verkeersbewegingen niet af genomen, maar zijn de verkeersstromen zo gereorganiseerd, dat deze het mogelijk hebben gemaakt om de ruimtelijke verschijning van de Traverse en haar omgeving meer aan te laten sluiten op de lokale kwaliteiten en uitstraling van het dorp, de couleur locale. Concreet betekende dit dat bij de uitvoering er een groene, natuurlijke en tijdloze uitstraling is gerealiseerd met inachtneming van de verkeerstechniek en verkeersveiligheid. Alle ruimtelijke, functionele, milieutechnische, cultuurhistorische en financiële aspecten hebben samen geleid tot een nieuw wegontwerp. Dit ontwerp stond niet op zich, maar had ook gevolgen voor de inrichting van de omgeving van de weg (aansluiting op bestaande infrastructuur, groenstructuur, inrichtings- elementen, overgangen openbaar-privé, etc. Van aannemers en ontwerpers werd verwacht dat ze zeer zorgvuldig met deze aspecten om zouden gaan vanwege de kwetsbare omgeving (cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, woonmilieu) van dit project. De materialisering en detaillering van kunstwerken en infrastructuur hebben zoveel mogelijk een ondergeschikte en natuurlijke uitstraling gekregen. De bomen zijn schijnbaar willekeurig langs de Traverse geplaatst, alsof de weg er ‘toevallig’ doorheen snijdt. Waar de ruimte beperkt is, nemen begroeide geluidsschermen de groene uitstraling over. Kunstwerken zijn weinig opzichtig en ondergeschikt aan de landschapsstructuur vormgegeven. Waar doorgaand verkeer overgaat in lokaal verkeer verandert de bestrating van asfalt in elementenverharding, aansluitend op het verblijfsgebied van de kern van Dieren. Voor alle materialisering gold dat een natuurlijk of een natuurlijk verouderend materiaalgebruik wordt voorgesteld. Een uitzondering is de stationsomgeving, die een moderne toevoeging vormt als ‘beeldmerk’ voor Dieren. De stationsomgeving schakelt alle groene plekken en routes/functies aan elkaar. Materiaalgebruik en uitstraling maken dit gebied uniek en herkenbaar, waardoor het station werkelijk een ‘adres’ aan deze ruimte krijgt.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Ontvlechting van het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer en de verbinding tussen Dieren noord en zuid. De totale Traverse is een landschappelijke inpassing die de aansluiting realiseert op lokaal niveau passend bij de schaal van het dorp.

Plan- en ontwerpproces

Het project begon circa 15 jaar gelden als verkeerskundige opgave vanuit het Rijk gedelegeerd aan de Provincie voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Dieren. Verkeersonderzoeken zijn gedaan naar de beste variant. Aangevuld met de ambities van Gemeente, ProRail en bewoners heeft dit geleid tot het project 'Traverse' zoals het nu is gerealiseerd. Alle onderzoeken en ambities zijn samengevat in een ontwerphandleiding waar de ontwerpbureaus zich door hebben laten leiden. De gezamenlijke noemer van de handleiding heeft geleid tot een totaalplan dat meer geworden is dan de som der delen.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het project is gereed, maar is tevens een 'vliegwiel' voor projecten rondom het stationsgebied die bijdragen aan de verbeterde verbinding tussen Dieren noord en zuid. Als de natuurlijke elementen tot wasdom komen, zal het verkeer minder dominant zijn en de biodiversiteit toenemen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Begeleiding en Supervisie Ruimtelijk ontwerp als stedenbouwkundige van projectteam Traverse Dieren.

Afbeeldingen

Traverse Dieren

Reageren

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Anoniem 23-06-20 om 19:27

Arie Rijneveld 30-09-20 om 16:12

Na een enorm lange aanlooptijd is er uiteindelijk een mooie oplossing gevonden voor de N348 die het dorp Dieren in tweeën splitste. De open tunnelbak is rondom aangepland met grote bomen, hierdoor past het geheel prachtig in de groene omgeving. Door de tunnelbak is het geluid en overlast van de auto's enorm afgenomen.

De tunnel onder het spoor door bij Het Kanaal is ook mooi in dezelfde stijl uitgevoerd en bespaard behoorlijk wat wachttijden bij de spoorbomen. Het koste best wel wat overlast, maar het resultaat mag er zijn!

Betty Suurenbroek 27-10-20 om 9:45

'Een prachtige symbiose tussen landschap, dorp en infrastructuur'
Daar kan ik het voor het dorp Dieren wel mee eens. Voor het dorp Ellecom is het een ander verhaal: een flinke toename van het verkeerslawaai en een matige symbiose.  Het is dorp is namelijk grotendeels buiten het plangebied geplaatst (waarom?), met als gevolg dat de wijk Dalstein, op 20 meter van deze weg gelegen, forse toename van de geluidslast ervaart. Dit heeft blijvende en verstrekkende gevolgen voor ons gezonde woon- en leefklimaat. We kunnen dit niet zelf oplossen. We zijn in gesprek hierover met de Provincie en Gemeente en hopen op erkenning hiervan en een mooie gezamenlijke oplossing.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.