Aanmoedigingsprijs: 8. Bufferstroken 2.0 in Gelderland

anoniem
12 reacties

De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is afgerond. Op 18 december werden de winnaars bekend gemaakt. Hieronder lees je in het juryrapport wie dat zijn.

Bufferstroken 2.0 zijn stroken langs watergangen bestaande uit slimme aanplantsystemen van notenbomen en - struiken en verminderen zo emissie naar oppervlaktewater. Bufferstroken 2.0 levert een neveninkomst op voor de ondernemer en draagt bij aan CO2 vastlegging, klimaatadaptie en eiwittransitie.

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Op drie Gelderse agrarische bedrijven: Brummen (melkveehouderij), Eefde (akkerbouw) en Barchem (vee bedrijf).

Omschrijving van de ligging van het project

Stroken van notenbomen kunnen overal aangeplant worden, op en naast het erf, langs watergangen, op randen van percelen

Periode van realisatie van het project

Aanplant bufferstroken 2.0 in maart 2019. Project november 2017 tot/met 31 december 2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

CropEye, Projecten LTO Noord, MTS Breukink (melkveehouder, Ab Aalderink (akkerbouwer), Rene Lubberdink (ex melkveehouder) en Waterschap Rijn & IJssel

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Bufferstroken zijn stroken grond tussen een landbouwperceel en het daarnaast gelegen oppervlaktewater. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en dragen zo bij aan de realisatie van schoon grond- en oppervlaktewater (DAW). Verder bevorderen de bufferstroken de ontwikkeling van de natuur, landschap en ecologie (biodiversiteit). De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk, zeker als het bijvoorbeeld gras is en als rijpad gebruikt kan worden. Bufferstroken helpen bij het verduurzamen van het landbouwbedrijf. Om de bufferstrook aantrekkelijker te maken voor agrariërs is bufferstrook 2.0 ontwikkeld. Het bijzondere aan deze bufferstroken is dat ze beplant worden met bomen en wel specifiek met hazel- en/of walnotenbomen. Juist bomen zorgen voor een positief effect in de bufferstroken, ze verminderen de emissie nog meer door hun ondergrondse wortelstructuur. De bomen op de bufferstroken functioneren als een filter in het realiseren van schoon water. Met andere woorden, bufferstroken 2.0 leiden tot het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit. De bomen dragen ook bij aan doelstellingen op gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ze verminderen de gevolgen van klimaatverandering en dragen bij aan het vergroten van de (bodem) biodiversiteit. Bufferstroken 2.0 zijn brede stroken langs watergangen bestaande uit slimme aanplantsystemen van notenbomen en - struiken en biomassa. Bufferstroken 2.0 levert een neveninkomst op voor de ondernemer. De maatregelen dragen verder bij aan de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig eiwit, leggen notenbomen CO2 vast (C-kringloop) en verfraaien het landschap.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Bufferstroken dragen multifunctioneel bij aan de doelstellingen van Gelderland en aan ruimtelijke kwaliteiten: Klimaatadaptie door CO2 vastlegging in boom en bodem. Klimaat mitigatie door schaduw en verkoeling Circulaire economie: alleen noten afgevoerd, al het biomassa blijft achter in de bodem Biodiversiteit: bomen stimuleren de biodiversiteit, zeker in combinatie met ondergroei Woon- en leefomgeving: verfraaiing van erf en landschap Maar ook: Economie: ook inkomen voor de ondernemer ; bijdrage aan de eiwittransitie en stimuleren duurzame landbouw.

Plan- en ontwerpproces

In een ontwerpproces zijn de bufferstroken ontwikkeld samen met een landschapsarchitect. Door het verkrijgen van ca 10 jaar oude hazelaars ontstond de mogelijkheid een haalbaarheidstest uit te voeren en gelijk “volwassen” bufferstroken 2.0 aan te leggen op drie bedrijven in Gelderland en de ontwerpen te realiseren. De eenvoud is de kracht, elke ondernemer kan ze aanleggen, er is altijd wel ergens plek voor een prachtige bufferstrook, of “mijn hazelaar laantje” zoals een ondernemer ze noemde. Per bedrijf kan er aanvullend nog bloemenmengsels of andere struiken tussen gezet worden.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Zien is geloven. Dit zou veel meer ondernemers moeten enthousiasmeren. De eenvoud is de kracht, elke ondernemer kan ze aanleggen, er is altijd wel ergens plek voor een prachtige bufferstrook, of “een hazelaar laantje” maar ook een grasland met mooie walnotenbomen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

CropEye was projectleider. Het enthousiasme van de ondernemers gaf aan dat ze niet alleen professioneel een bedrijf runnen, maar ook oog hebben voor de omgeving, het milieu en de toekomst.

Bijzonderheden

Thema: brede blik op ruimte middels een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel structuurelement in het landschap Zie de foto's, de brochure, de ontwerpen en de tekeningen

Afbeeldingen

Bufferstroken

Reageren

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

12  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Jellien Aalderink 16-09-20 om 9:10

Mooi project.

Om zo (relatief eenvoudig) een bijdrag te leveren aan de natuur.
Goed voor zowel water, vogels als andere kleine knagers.
En lekker; die noten!! :)

Wat biedt de natuur ons toch een rijkdom.

Jan willem Breukink 18-09-20 om 12:45

Eenvoudige en laagdrempelige manier om Gelderland mooier te maken. Met een verdienmodel voor de landeigenaren. Realistisch en doeltreffend . Goed voor de biodiversiteit 

anja kroodsma 18-09-20 om 13:53

Win-win project voor natuur en ondernemer, mooi!

Carl Jansen 29-09-20 om 12:26

Naast het afvangen van overloop van meststoffen naar oppervlaktewater, en bevordering van biodiversiteit bevorderen deze ruigtestroken ook bv nest mogelijkheden en kuikenland voor verschillende akkervogels, zoals patrijzen en kuikenstroken voor kievitskuikens. het siw arad dit verder te bevorderen.

 

 

Edmond Kwanten 29-09-20 om 15:44

Nuttig vanwege de vele milieu en landschaps aspecten.

Marjan NijLand 29-09-20 om 20:40

Doordacht Landschappelijk groen 

tot nut en genoegen natuurlijk 

Heleen Hoogendoorn 02-10-20 om 8:34

Met een geringe investering een mooi resultaat. Ruimtelijk aantrekkelijk landschap, en positief effect op milieu. Toekomst gericht.

regine rikmanspoel 08-10-20 om 22:26

inderdaad mooi project. Zou er ook ruimte zijn voor andere 'voedselbos'planten zoals bijvoorbeeld de gele kornoelje (Cornus mas)?

Jan Westerhof 22-10-20 om 22:37

Een geweldig plan. Goed voor een grotere biodiversiteit en een aanzet tot herstel van een kleinschaliger landschap.

a bav 04-11-20 om 13:12

Mooi hoor. Eenvoudig, passend bij elke teelt en eigenlijk door elke ondernemer wel ergens aan te leggen. Zou gestimuleerd moeten worden.

Juul Smeets 24-11-20 om 14:40

Dit project biedt perspectief voor een grote groep ondernemers dat zij zelf iets kunnen bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie op een manier die past bij hun bedrijfsvoering. Top!

claire de haan 30-11-20 om 15:49

mooi project voor zowel de bovengrond als de ondergrond!! als planvormer bij Vitens maken we ons steeds meer zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van ons grondwater waar we uiteindelijk drinkwater van moeten maken. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.