Taalambassadeurs testen campagne Gelderland Geletterd

Michel en Addy in gesprek over de campagne
Renate Westra 09-04-2019
34107 keer bekeken 0 reacties

Op deze nieuwspagina delen we nieuwsbericht over alles wat te maken heeft met de aanpak van laaggeletterdheid. Om te laten zien hoeveel mooie intitiatieven er zijn maar óók om om het belang hiervan te onderstrepen.

Rob, Addy, Michel en José zijn zogenaamde taalambassadeurs. Zij weten hoe ingewikkeld het is als je basisvaardigheden als lezen, schrijven, spreken, rekenen of digitale vaardigheden onvoldoende beheerst en willen hun ervaringen graag delen om anderen verder te helpen.

Deze vier taalambassadeurs hielpen ons met het testen van een provinciebrede campagne. Zo vertelden ze dat er meer ruimte tussen de woorden moest komen en dat een effen fotoachtergrond het lezen van de teksten makkelijker maakt. En een ‘lief’ kaartje schrijven vonden ze raar. Je schrijft gewoon een kaartje. Een waardevol testpanel  dus. Want wie kan er nu beter beoordelen of de boodschap op een foto, in een tekst, radio- of tv-spot duidelijk overkomt dan de doelgroep zelf?

Taboe

Laaggeletterdheid is vaak een verborgen probleem. Het is een van de grote taboes in onze samenleving. Ook in Gelderland zijn er veel mensen met Nederlands als moedertaal die moeite hebben met de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. Internetbankieren, een doktersrecept of het clubblad van de voetbalvereniging lezen, de korting in de supermarkt uitrekenen, een advertentie op Marktplaats zetten. Het zijn maar een paar voorbeelden van dingen waar laaggeletterden moeite mee hebben. Taalhuizen, ROC’s en bibliotheken bieden allerlei cursussen aan, maar de doelgroep kan het scholingsaanbod niet vinden of meldt zich niet aan.

Samenwerking

Door samen te werken met gemeenten, bibliotheek, onderwijs, werkgevers, zorgorganisaties en andere, soms nieuwe, partijen uit het sociaal domein willen we ervoor zorgen dat de doelgroep wél bereikt wordt en gebruik gaat maken van het scholingsaanbod. Voorbeelden van deze samenwerking zijn een kennisplatform, nieuw cursusaanbod en een provinciale campagne. De effecten van de acties worden in kaart gebracht, zodat we weten wat werkt en waar aanpassing van beleid nodig is. Allemaal met hetzelfde doel: Gelderland geletterd maken. 

Reacties op de campagne

Inmiddels is de campagne gestart en hebben verschillende mensen gereageerd. Het is een algemeen gegeven dat je 'klagers' vaker hoort dan mensen die positief zijn. Om te beginnen een aantal postieve geluiden. 'Wat fijn dat er een campagne is die zich zonder fratsen richt op de doelgroep'.  En ook: 'Inderdaad, iedereen heeft er recht op om beter te kunnen lezen en schrijven'. Of: 'Precies, dát is wat mensen raakt' (doelend op de campagnetekst: Als je een bloemetje geeft, dan wil je toch een kaartje kunnen schrijven). 

Ook al is er over de teksten goed nagedacht door professionals en zijn de beelden en teksten getest door een testpanel, toch zijn er kritische geluiden over de campagne. Onder andere over de radiospot: 'Wat worden de teksten onduidelijk uitgesproken.' Of over de url www.daarhebjerechtop.nl: 'Wat een ingewikkelde url'.

Alle opmerkingen, positief en negatief nemen we mee bij de doorontwikkeling van de campagne. Want we streven ernaar de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken. We realiseren ons daarbij dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen.

Een vraag aan jou (laat je horen):

Wat vind jij van de slogan: Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op!

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen