Challenge Groene Icoonprojecten

Jury

Rol van de jury

Alle ingediende ontwerpen voor groene icoonprojecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury (ofwel adviescommissie). Deze jury kent aan ieder project een score toe op basis van de criteria.

De 9 ontwerpen met de hoogste jurybeoordeling ontvangen, na bekrachtiging van Gedeputeerde Staten, een bijdrage van 50% van de realisatiekosten met een maximum van € 100.000.

 

Samenstelling van de jury

De vijf juryleden van de Challenge Groene Icoonprojecten hebben een grote affiniteit met het onderwerp en zijn deskundig op het gebied van o.a. biodiversiteit en klimaatadaptatie. De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Marja van der Tas - Juryvoorzitter (Lid Algemeen Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe)
  • Tim van Hattum (Programmaleider Klimaat Wageningen University and Research)
  • Jelle de Jong (Algemeen Directeur IVN Nederland)
  • Petra Lettink (Directeur Klimaatverbond Nederland)
  • Jelle Reumer (Bioloog en publicist)
Cookie-instellingen