Sprekend Gelderland Praat, denk en doe mee

Studentenproject Wonen voor starters

Lars Stevenson April 17, 2018 34420 keer bekeken 1 comments

Als deel van het vak Ruimtelijke Ontwikkeling van het derde jaar van de opleiding Geografie, Planologie & Milieu van de Radboud Universiteit mochten wij meedenken over het thema wonen binnen de omgevingsvisie van de provincie. In twee maanden tijd hebben wij binnen het thema wonen onderzoek gedaan naar de manieren waarop ervoor gezorgd kan worden dat starters die in het Rijk van Nijmegen wonen ook in de toekomst willen én kunnen blijven wonen.


Uit onze bevindingen kwamen een aantal in onze ogen belangrijke punten naar voren als het gaat om een visie voor wonen voor starters, niet alleen in het Rijk van Nijmegen maar voor heel Gelderland. Als eerste wil ik op het belang van binding wijzen bij het kiezen van een woonlocatie. Als het gaat om het bepalen van geschikte locaties om te wonen of nieuw te bouwen wordt er vooral gekeken naar voorzieningen: Is er een goede supermarkt in de buurt? Is er een verbinding met het OV? Dit is slechts een aspect van wonen, maar bepaalt niet geheel de keuze voor een woonplek. Belangrijke aspecten die veel moeilijker objectief te bepalen zijn en daardoor waarschijnlijk minder meegenomen worden zijn binding met het sociale netwerk of binding met bepaalde plaatsen. De vrienden van je studie wonen hier, je familie woont in de buurt of je bent opgegroeid in deze buurt. Allemaal redenen die niet kijken naar de goede busverbinding, de aanwezigheid van een bioscoop of andere voorzieningen maar die uitgaan van een persoonlijke binding. In rapporten over geschikte bouwlocaties en visies voor wonen voor starters zouden ook deze punten meegenomen moeten worden: kijk verder dan de objectieve ruimte en neem ook de binding met deze ruimte mee.

Verder wil ik ook wijzen op het belang van het bouwen voor de toekomst. Hiermee bedoel ik dat de huizen nu bouwen ook geschikt moeten zijn voor toekomstige wensen en eisen. Dit klinkt paradoxaal want we kunnen nu niet weten wat de eisen van de toekomst zullen zijn. Toch zijn er wel trends te voorspellen én kunnen we met de kennis van nu wel anticiperen op toekomstige eisen. Het meest gemakkelijke voorbeeld is het aansluiten van huizen op gas. Dat gebeurde twintig jaar geleden gewoon nog standaard. Ook toen waren ze bewust van het feit dat de gasvoorraden op zouden raken en dat het ooit anders zou moeten. Toch is er toen niet gebouwd voor de toekomst waardoor er nu grote aanpassingen aan een huizenvoorraad van slechts twintig jaar oud gedaan moeten worden. Dat dit het liefst voorkomen moet worden bij toekomstige nieuwbouw is evident, maar op welke manier is een moeilijkere vraag. Met de kennis van nu kan wel gesteld worden dat toekomstige woningen energieneutraal moeten worden en zuiniger zullen moeten omgaan met grondstoffen. Maar ook trends zoals ‘shared economy’ kunnen overwogen worden. Hierbij gaat het om het delen van producten die niet individueel noodzakelijk zijn. Greenwheels of bijvoorbeeld de OV-fiets zijn hier goede voorbeelden van, maar dit kan je veel verder trekken naar bijvoorbeeld een wijk waarbij huizen kleiner zijn maar wel samen een aantal flexplekken en logeerkamers delen of waarbij je alle ruimtes in een huis deelt.  Hierdoor zullen er minder spullen nodig zijn en zullen de grondstoffen die nodig zijn efficiënter worden ingezet.(Een mooi voorbeeld hiervan is het artikel over co-living van afgelopen zondag in de trouw, https://www.trouw.nl/samenleving/co-living-woongroepen-dertigers-delen-een-huis-weer-met-huisgenoten-met-dank-aan-stijgende-huren~ad76bdb0/)

Deze uitdagingen zijn niet gemakkelijk op te lossen. Het vraagt om een aanpassing in de mindset van betrokken actoren. Niet alleen voor overheden betekent dit anders omgaan met nieuwbouw en het bepalen van geschikte locaties voor starters. Ook voor starters zelf zal het wonen op een manier die beter aansluit bij de toekomst een omslag zijn: Zij zullen niet de woningen die nu gebruikelijk zijn gaan bewonen, maar een woning van de toekomst. Er is niet één oplossing die door de provincie gebruikt kan worden, maar het is denk ik wel belangrijk om deze uitdagingen die tegelijk ook kansen kunnen zijn mee te nemen bij het opstellen van de omgevingsvisie voor het thema wonen.

Lars Stevenson

Student Geografie, Planologie & Milieu

Radboud Universiteit

1  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hoi Lars, wat leuk dat je een blog hebt geschreven op ons forum! Bedankt voor je bijdrage. Jullie onderzoek sluit mooi aan bij een Praat mee item op dit forum: Straks allemaal woningen zonder gas, hoe moet dat? https://forum.gelderland.nl/Praat+mee/962653.aspx. Ik heb in de reacties een linkje geplaatst naar je blog.

Cookie settings