Sprekend GelderlandPraat, denk en doe mee

landbouw milieuvriendelijk maken en een goed belegde boterham voor de boeren. Hoe gaat dat samen?

minke pronker 27-01-2020 25865 keer bekeken 13 reacties

Boerenbedrijven die niet milieuvriendelijk werken zijn schadelijk voor de natuur. Wat vind jij dat de provincie moet doen om de natuur te beschermen zonder de boeren failliet te laten gaan?

13  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Steef 04-02-20 om 19:04

Lees het verhaal van akkerbouwer en ingenieur Meino Smit, die promoveerde op de toekomst van de landbouw: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/10/Vervang-machines-weer-door-spierkracht-351030E/
De agrarische sector is de meest inefficiente bedrijfstak die er is: er gaat zeven maal zoveel energie in als er aan productie uitkomt. Smit schetst een helder en gefundeerd alternatief.

Josje 04-02-20 om 20:25

Gezonde, ecologisch verantwoorde en bodemvriendelijke landbouw slaat CO2 op ( legt CO2 vast) in de bodem. De overheid kan de landbouwers betalen voor het onttrekken van CO2 aan de atmosfeer! Daarnaast kunnen subsidies die via Brussel naar bodem-destructieve en ecologisch onverantwoorde landbouw gaan ook gebruikt worden de landbouwers die omschakelen / omgeschakeld zijn te ondersteunen.

Philip Claringbould 04-02-20 om 21:54

Er zijn traditionele boeren en aardig wat jonge boeren die met natuurinclusieve kringlooplandbouw experimenteren en een goede boterham verdienen zonder de zware leningen aan te gaan die nodig zijn voor bijv. een megastal en dat stress oplevert om het geld op te brengen om de lening af te lossen( Google eens op Jaren Brunia uit Friesland) met de kans failliet te gaan.
Een boerderij die in de familie zit helpt de jonge boer een heel eind op weg.
Een boer is homo economicus en een buitenmens. Als hij oog heeft voor het bedrijf en de inkomsten daaruit en ook nog oog heeft voor natuur dan blijft het landschap levendig en aantrekkelijk en zijn er ook andere verdienmodellen mogelijk als de mensen zo'n streek met landbouw gecombineerd met natuur bezoeken.
Natuur kan een boer ook zien als een hobby naast zijn bedrijf en natuur in de vorm van bodemleven en natuurlijke plaagbestrijders zoals sluipwespen kunnen helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Directe verkoop van producten kan helpen bij het verdienmodel en maakt contact met klanten mogelijk en vergroot de band met stedelingen en omwonenden.
Iedere boer kan daarin zijn eigen stijl ontwikkelen en iedere boer is nuttig en nodig in ons land om het leefbaar te houden samen met en ook voor de medebewoners de dieren en de planten.
Samenwerken met natuurinstanties, vrijwilligers en natuur levert de boer uiteindelijk het meeste op zoals bijv. hakhoutbeplanting als buffer, het aanleggen van een houtsingel en een voedselbos langs de perceelsranden met een mantel of zoomvegetatie voor bloemen en insecten of een natuurvriendelijke oever langs beek of sloot of het planten van een solitaire boom of andere creatieve oplossingen om natuur en landbouw te combineren binnen een verdienmodel.
Een license to produce in een leefbaar land daar kunnen wij samen voor zorgen en maken wij samen haalbaar. Boer zijn eigenlijk het mooiste beroep van de wereld maar het moet wel met beperkte regelgeving mogelijk blijven om het beroep uit te oefenen als vrij ondernemer binnen een verdienmodel.


Mirte van der Linden 05-02-20 om 10:38

De provincie kan de transitie, die broodnodig is, steunen door bijvoorbeeld het Heideboerderij initiatief te omarmen en financiële steun te geven aan het opzetten van de organisatie en het verdienmodel. Zodat de betrokken boeren en ondernemers daarna zelf verder kunnen. Dit concept is het afgelopen jaar zeer intensief besproken met Lyda Dik en Marcel Snijders. Daar is wel een link met RivierKlimaatPark uit gekomen maar dat is onvoldoende om het hele systeem op te zetten bovendien wacht dat op grond. De energie en de goede wil is er, nu wat hulp graag.

sienke steen 05-02-20 om 14:35

Er is geen tijd te verliezen, nu investeren is goedkoper dan niets doen.

Marieke 05-02-20 om 19:25

De provincie kan de boeren die stappen zetten (natuurinclusief/ kringlooplandbouw / korte ketens etc.) ondersteunen door bijv. wegnemen van belemmerende regelgeving en te faciliteren door bijv. kennis en ervaring bij elkaar te brengen en te delen. Vraag wat zij nodig hebben en kijk hoe je hierbij kunt helpen. Ook aan consumentenzijde is werk aan de winkel bijv. met een campagne om lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel te kopen en het verhaal te vertellen van de boeren die duurzaam produceren.

Sprekend Gelderland 05-02-20 om 20:50

Reactie op Twitter:
@vOmdenr: Boeren werken juist al honderden jaren milieuvriendelijk, door dubbelzinnige regelgeving komt dat in het geding. Begin daarmee! En zet het in het juiste perspectief, door hetzelfde aan de industrie op te leggen: https://www.gelderlander.nl/arnhem/van-88-bedrijven-in-gelderland-is-niet-duidelijk-hoeveel-stikstof-ze-uitstoten~a5aec03f/

Van Druten 06-02-20 om 8:13

Alleen ondersteunen indien men transitie naar biologische landbouw wil maken. Daardoor verdienen boeren een goed inkomen en gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met onze grond en is er aandacht voor dierenwelzijn.

Minke Pronker 07-02-20 om 17:30

Bedankt voor de mooie voorbeelden van boeren die al stappen hebben gezet om voedsel te produceren met herstel van biodiversiteit, landschap en kringloop en hierbij een duurzaam verdienmodel kunnen hebben. De provincie zal komende tijd zich verder in gaan zetten om nog meer boeren dergelijke stappen te laten zetten en ontwikkelingskansen oppakken. Het inzetten van de juiste instrumenten ter ondersteuning zoals de omgevingsverordening, subsidies en het maken van gebiedsplannen is hierbij belangrijk. Wij dragen bij aan innovatie en kennisdelen en stimuleren korte ketens. Samen met de boer willen wij komen tot een natuurinclusieve kringloop landbouw.

Willem 18-03-20 om 16:21

Stimuleer boeren om uit de spiraal van schaalvergroting met kleinere marges te komen - geen race tot the bottom maar gaan voor natuurvriendelijk boeren met kwaliteit als resultaat, en respect voor de natuurlijke processen in plaats van alles kunstmatig naar eigen hand zetten zodat steriel landschap zonder leven onder en boven de bodem ontstaat. Gewone weilanden in plaats van raaigrasproductievlaktes. Graanvelden waar je van geniet in plaats van veevoer mais. Het vee voeren met voer uit de eigen regio in plaats van ingevoerd veevoer ten koste van regenwouden (met geïmporteerde stikstof als extraatje).
Etc.
Maar laat boeren ophouden dat voor elke kwaliteitsverbetering meteen de maatschappelijke portemonnee getrokken moet worden - ze al zijn decennia lang gesubsidieerd in de hopeloze spiraal van groter, dat moet stoppen.

Minke Pronker 20-03-20 om 15:15

Verandering van de landbouw naar een natuur inclusieve kringloop landbouw kunnen wij alleen samen met zijn allen. Dit kan niet alleen door de boer die op basis van het credo ‘nooit meer honger’ gestimuleerd is om steeds verder op te schalen. Inmiddels weten wij dat deze spiraal niet oneindig door kan gaan. Zowel de overheid, bedrijfsleven, consument als de wetenschap moeten aan de verandering hun steentje aan bijdragen. Provincie wil dit doen door andere regelgeving en subsidiëring die meer aansluit op de natuurvriendelijke boer.

Lidwien 31-03-20 om 17:29

Ik zie dat er nog steeds hagen en bosjes worden gekapt, terwijl deze zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit.Er worden, gelukkig, subsidies gegeven om heggen weer aan te planten maar dit voelt een beetje als dweilen met de kraan open.

Ik zou pleiten om boeren die de heggen op een goede manier onderhouden , hiervoor wat subsidie te geven. Dit zodat ze geen schade van de heggen en de bosjes ondervinden.

Er zou een verbod moeten komen op het rooien van heggen en bosjes in het landschap.

Barrie van Geresteijn 08-09-20 om 20:35

Boer is natuur. Ga in gesprek en kijk waar men elkaar kan vinden. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.