Sprekend GelderlandPraat, denk en doe mee

landbouw milieuvriendelijk maken en een goed belegde boterham voor de boeren. Hoe gaat dat samen?

minke pronker January 27, 2020 790 keer bekeken 9 comments

Boerenbedrijven die niet milieuvriendelijk werken zijn schadelijk voor de natuur. Wat vind jij dat de provincie moet doen om de natuur te beschermen zonder de boeren failliet te laten gaan?

9  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Steef February 04, 2020

Lees het verhaal van akkerbouwer en ingenieur Meino Smit, die promoveerde op de toekomst van de landbouw: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/10/Vervang-machines-weer-door-spierkracht-351030E/
De agrarische sector is de meest inefficiente bedrijfstak die er is: er gaat zeven maal zoveel energie in als er aan productie uitkomt. Smit schetst een helder en gefundeerd alternatief.

Josje February 04, 2020

Gezonde, ecologisch verantwoorde en bodemvriendelijke landbouw slaat CO2 op ( legt CO2 vast) in de bodem. De overheid kan de landbouwers betalen voor het onttrekken van CO2 aan de atmosfeer! Daarnaast kunnen subsidies die via Brussel naar bodem-destructieve en ecologisch onverantwoorde landbouw gaan ook gebruikt worden de landbouwers die omschakelen / omgeschakeld zijn te ondersteunen.

Philip Claringbould February 04, 2020

Er zijn traditionele boeren en aardig wat jonge boeren die met natuurinclusieve kringlooplandbouw experimenteren en een goede boterham verdienen zonder de zware leningen aan te gaan die nodig zijn voor bijv. een megastal en dat stress oplevert om het geld op te brengen om de lening af te lossen( Google eens op Jaren Brunia uit Friesland) met de kans failliet te gaan.
Een boerderij die in de familie zit helpt de jonge boer een heel eind op weg.
Een boer is homo economicus en een buitenmens. Als hij oog heeft voor het bedrijf en de inkomsten daaruit en ook nog oog heeft voor natuur dan blijft het landschap levendig en aantrekkelijk en zijn er ook andere verdienmodellen mogelijk als de mensen zo'n streek met landbouw gecombineerd met natuur bezoeken.
Natuur kan een boer ook zien als een hobby naast zijn bedrijf en natuur in de vorm van bodemleven en natuurlijke plaagbestrijders zoals sluipwespen kunnen helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Directe verkoop van producten kan helpen bij het verdienmodel en maakt contact met klanten mogelijk en vergroot de band met stedelingen en omwonenden.
Iedere boer kan daarin zijn eigen stijl ontwikkelen en iedere boer is nuttig en nodig in ons land om het leefbaar te houden samen met en ook voor de medebewoners de dieren en de planten.
Samenwerken met natuurinstanties, vrijwilligers en natuur levert de boer uiteindelijk het meeste op zoals bijv. hakhoutbeplanting als buffer, het aanleggen van een houtsingel en een voedselbos langs de perceelsranden met een mantel of zoomvegetatie voor bloemen en insecten of een natuurvriendelijke oever langs beek of sloot of het planten van een solitaire boom of andere creatieve oplossingen om natuur en landbouw te combineren binnen een verdienmodel.
Een license to produce in een leefbaar land daar kunnen wij samen voor zorgen en maken wij samen haalbaar. Boer zijn eigenlijk het mooiste beroep van de wereld maar het moet wel met beperkte regelgeving mogelijk blijven om het beroep uit te oefenen als vrij ondernemer binnen een verdienmodel.


Mirte van der Linden February 05, 2020

De provincie kan de transitie, die broodnodig is, steunen door bijvoorbeeld het Heideboerderij initiatief te omarmen en financiƫle steun te geven aan het opzetten van de organisatie en het verdienmodel. Zodat de betrokken boeren en ondernemers daarna zelf verder kunnen. Dit concept is het afgelopen jaar zeer intensief besproken met Lyda Dik en Marcel Snijders. Daar is wel een link met RivierKlimaatPark uit gekomen maar dat is onvoldoende om het hele systeem op te zetten bovendien wacht dat op grond. De energie en de goede wil is er, nu wat hulp graag.

sienke steen February 05, 2020

Er is geen tijd te verliezen, nu investeren is goedkoper dan niets doen.

Marieke February 05, 2020

De provincie kan de boeren die stappen zetten (natuurinclusief/ kringlooplandbouw / korte ketens etc.) ondersteunen door bijv. wegnemen van belemmerende regelgeving en te faciliteren door bijv. kennis en ervaring bij elkaar te brengen en te delen. Vraag wat zij nodig hebben en kijk hoe je hierbij kunt helpen. Ook aan consumentenzijde is werk aan de winkel bijv. met een campagne om lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel te kopen en het verhaal te vertellen van de boeren die duurzaam produceren.

Sprekend Gelderland February 05, 2020

Reactie op Twitter:
@vOmdenr: Boeren werken juist al honderden jaren milieuvriendelijk, door dubbelzinnige regelgeving komt dat in het geding. Begin daarmee! En zet het in het juiste perspectief, door hetzelfde aan de industrie op te leggen: https://www.gelderlander.nl/arnhem/van-88-bedrijven-in-gelderland-is-niet-duidelijk-hoeveel-stikstof-ze-uitstoten~a5aec03f/

Van Druten February 06, 2020

Alleen ondersteunen indien men transitie naar biologische landbouw wil maken. Daardoor verdienen boeren een goed inkomen en gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met onze grond en is er aandacht voor dierenwelzijn.

Minke Pronker February 07, 2020

Bedankt voor de mooie voorbeelden van boeren die al stappen hebben gezet om voedsel te produceren met herstel van biodiversiteit, landschap en kringloop en hierbij een duurzaam verdienmodel kunnen hebben. De provincie zal komende tijd zich verder in gaan zetten om nog meer boeren dergelijke stappen te laten zetten en ontwikkelingskansen oppakken. Het inzetten van de juiste instrumenten ter ondersteuning zoals de omgevingsverordening, subsidies en het maken van gebiedsplannen is hierbij belangrijk. Wij dragen bij aan innovatie en kennisdelen en stimuleren korte ketens. Samen met de boer willen wij komen tot een natuurinclusieve kringloop landbouw.