Sprekend Gelderland Praat, denk en doe mee

Meer Zeggenschap voor de Gelderlanders

Antoon Huigens December 08, 2018 22360 keer bekeken 2 comments

Mensen worden geraakt door besluiten die over hen gaan maar niet mèt hen tot stand zijn gekomen. Ze willen zelf beschikken over hun geld en hun omgeving. Daarom kijken ze in hun buurt en regio wat ze kunnen doen. En hebben ze vertrouwen in hun eigen lokale mensen om in hun gemeenteraad de zaken aan te pakken. Mensen die dus geen binding hebben met nationale gevestigde politieke partijen. Want waarom luisteren naar een leer of religie van ver weg die over je beslist. Socialisme, liberalisme of dwangleer, wat hebben ze opgeleverd? Knellende WWZ en Participatie wetten, Nutsvoorzieningen en Ziekenhuizen die op de markt verhandeld worden, aantasting van leefbaarheid door Vliegvelden naast Voedselbanken en Woningtekort. Hoog tijd dus om het niet meer aan de partijen in Den Haag/EU maar aan de mensen zelf te vragen. De algemene vergadering van Gelderland (Provinciale Staten) staat te ver af van de mensen. Toch heeft die vergadering veel geld en invloed. Op 20 maart kiezen we de mensen die voor alle Gelderlanders aan die vergadering gaan deelnemen. Wie heeft een goed idee om de inwoners van Gelderland erbij te betrekken?

2  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Wilma December 19, 2018

Dat is een ingewikkeld maar ook super interessant vraagstuk Antoon. En met alle ontwikkelingen in de samenleving ook nog eens heel erg actueel. Het huidige democratisch stelsel is zo ingericht dat mensen hun volksvertegenwoordigers kiezen. Voldoet dit model eigenlijk nog wel, vraag ik me wel eens af? Zelf Plato worstelde er mee en schreef in zijn zevende brief ongeveer 345 vChr.
"Zo kwam ik dan uiteindelijk tot het inzicht dat alle huidige steden, van de eerste tot de laatste, slecht bestuurd worden [...] En ik voelde me ook gedwongen [...] te erkennen dat [...] de menselijke geslachten hun kwalen niet zullen zien ophouden voordat ofwel het ras van de rechtgeaarde en ware wijsgeren toegang verkrijgt tot de politieke leidersposten, ofwel het ras der machthebbers dankzij een goddelijke beschikking werkelijk de wijsbegeerte gaat beoefenen".
Alleen die goddelijke beschikking wordt vast een groot punt van discussie :)

Sprekend Gelderland January 09, 2019

Dank voor je reactie Wilma. We zijn benieuwd hoe andere leden hierover denken!

Cookie settings